Juridisk Funktions primære opgave er at hjælpe og vejlede personale ansat under hospitalsenheden på de fire regionshospitaler inden for:

  • Jura, der knytter sig til driften af et hospital
  • Klager og erstatninger
  • Forsikringer
  • Klar-besked-konceptet

med henblik på at skabe størst mulig sikkerhed for, at alle de love og regler, som vi er underlagt, bliver overholdt.

Kontakt Juridisk Funktion