Juridisk Funktions primære opgave er at hjælpe og vejlede personale ansat under hospitalsenheden på de fire regionshospitaler inden for:

 • Jura, der knytter sig til driften af et hospital
 • Klager og erstatninger
 • Forsikringer
 • Klar-besked-konceptet

med henblik på at skabe størst mulig sikkerhed for, at alle de love og regler, som vi er underlagt, bliver overholdt.

Juridisk Funktion har kontorer i nordenden af administrationsbygningen 1. sal, Regionshospitalet Viborg, Heibergs Allé 6, 8800 Viborg. Indgang fra bagsiden af bygningen ved den runde parkeringsplads.

Skriv til Juridisk Funktion: juridisk.funktion@midt.rm.dkGitte Sejersen
AC-fuldmægtig, cand.jur.
Tlf.: 7844 1132 
gitte.sejersen@midt.rm.dk

Ansvarsområder:

 • Erstatnings- og klagesagsbehandling
 • Ansvarssager
 • Undervisning
 • Implementering af og vejledning om klar-besked konceptet
 • Råd og vejledning om diverse love, der knytter sig til driften af et hospital, herunder bl.a. sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang m.v
 • Høring og implementering af ny lovgivning (undtagen personaleret, økonomi og kvalitet/forskning)
 • Juridiske fortolkningsopgaver
 • Aktindsigt (undtagen henvendelser fra patienter, pårørende og personalesager)
 • Årsrapporten
 • Vejledning om forsikringer samt nytegning af forsikringer
 • Erstatningskrav mod andre
 • Skader vedr. bygning- og løsøre
 • Anmeldelser af tyveri/hærværk
 • Behandling af tilsynssager
 • Sekretær for Grossererlegatet
 • Sekretærfor Agathes Børnefond
 • Sekretær for Knud Erik Jensens Børnefond
 • Ad hoc sagsbehandling