Regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg og Skive

 

Praktiske oplysninger

Kontakt

Akutafdelingen
Heibergs Allé 4
Postboks 130
8800 Viborg

Kontakt afsnittene:
Akutafsnit 1 tlf. 7844 6581
Akutafsnit 2 tlf. 7844 5000

Akut fys./ergo. tlf. 7844 3800

Kontakt ledelsen:
Afdelingsledelsens sekretær 
Tlf. 7844 5110
Træffetid: 08:00-14:00

akutafdelingen@midt.rm.dk

Alarm 1-1-2

Ved livstruende sygdom eller ulykke, ring 112.

Skadestue/Akutklinik

Kontakt altid først:
Egen læge (hverdage kl. 8-16)
Vagtlæge tlf.  7011 3131
Lægen vil hjælpe dig videre til behandling på skadestue eller akutklinik.