Regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg og Skive

 

Praktiske oplysninger

Kontakt

Akutafdelingen
Heibergs Allé 4
Postboks 130
8800 Viborg

Kontakt afsnittene:
Akutafsnit A1 tlf. 7844 6581
Akutafsnit A2 tlf. 7844 5000

Kontakt ledelsen:
Afdelingsledelsens sekretær 
Tlf. 7844 5110
Træffetid: 08:00-14:00

akutafdelingen@midt.rm.dk

Alarm 1-1-2

 

Ved livstruende sygdom eller ulykke, ring 112.

Skadestue/akutklinik

Kontakt altid først egen læge (hverdage kl. 8-16) eller lægevagten på tlf. 7011 3131. Lægen vil hjælpe dig videre til behandling på skadestue eller akutklinik.