Hospitalsvisitationen 

Hospitalsvisitationen modtager opkald fra praktiserende læger, vagtlæger, akutbiler samt ambulancetjenester vedrørende akutte patienter. Hospitalsvisitationen visiterer til den mest hensigtsmæssige enhed under hensyntagen til patientens samlede helbredsmæssige tilstand. Hospitalsvisitationen kan både henvise til akut indlæggelse og tilbyde subakutte ambulatorietider.

Hospitalsvisitation arbejder ligeledes med at udbrede kendskabet til de kommunale tilbud blandt de praktiserende læger og styrke anvendelse af disse tilbud. 

Hospitalsvistiation kan udover at informere også koordinere disse tilbud og således hjælpe den praktiserende læge med at iværksætte en indsats i kommunalt regi som alternativ til indlæggelse. Mange indlæggelser på hospitalet er af kortere varighed og Hospitalsvistiations hovedformål er at skabe mere hensigtsmæssige patientforløb for den gruppe af patienter, som ikke nødvendigvis behøver at ligge i en hospitalsseng.

Hospitalsvisitationen består af rutinerede sygeplejersker med et indgående kendskab til de kommunale tilbud i alle tre kommuner og hospitalets akutafdeling.

Sygeplejerskerne har base i Akutafdelingens hospitalsvisitation på Regionshospitalet Viborg, hvor de samtidig kan trække på den lægefaglige ekspertise blandt akutlægerne.