Akutafdelingen er oftest den akutte patients første møde med Hospitalsenhed Midt og omfatter følgende afsnit:

Akutafdelingen har siden 2014 betjent behandlingen af alle akutte borgere, dog undtaget fødende og akutte hjertemedicinske patienter. 
Der bygges aktuelt nyt akutcenter på Regionshospitalet Viborg, som er klar til indflytning i 2019. Frem til indflytningen er akutafdelingen placeret på etage 2 (Skadestue, Akutafsnit 1, Hospitalsvisitationen og lægevagten) og på etage 4 (Aktuafsnit 2).

Læs mere om det nye akutcenter.

Akutafdelingen har fokus på vores kerneydelse, som ligger hos den akutte patient. Formålet med akutkonceptet er at sikre, at modtagelsen, og den primære behandling af den akutte patient, foregår i et akut behandlingssystem baseret på høj kvalitet, sikkerhed og effektivitet, for at patienten og dennes pårørende kan føle sig ventet og velkommen, og at de oplever forløbet som et sammenhængende patientforløb.