Uddannelsessted

Akutafdelingen er uddannelsessted for yngre læger, lægestuderende, sygeplejerskestuderende, lægesekretærelever, social- og sundhedsassistentelever, fysio- og ergoterapeutstuderende radiografstuderende, praktikanter fra forsvaret og redderelever.

Forskning

I akutafdelingen ønsker vi at være forrest i udviklingen af kvaliteten af vores sundhedsfaglige ydelse til de borgere, vi betjener. Derfor vil vi sikre og fastholde kontinuerlig og koordineret kvalitetsudvikling samt løbende evaluere og systematisk monitorere kvaliteten i akutafdelingen.

Akutuddannelsen

De fleste ansatte læger på afdelingen er uddannede akutlæger og en stor del af de ansatte sygeplejersker er enten uddannede akutsygeplejersker, behandlersygeplejersker, under uddannelse eller venter på at komme afsted. Akutuddannelsen udbydes af Region Midtjylland og er en uddannelse du kan søge, hvis du er læge eller sygeplejerske og ønsker at blive akutlæge, akutsygeplejerske eller behandlersygeplejerske.
Fysio- og ergoterapeuter har også gennemgået akutuddannelsen for terapeuter.