Afdelingen ledes af ledende overlæge Geert Willander og oversygeplejerske Birgitte Egholm Jacobsen.

Afdelingsledelsen har i fællesskab ansvaret for den overordnede ledelse af afdelingens patientbehandling, patientpleje og drift indenfor de rammer, der er fastlagt af hospitalsledelsen.Ledende overlæge Geert Willander   Oversygeplejerske Birgitte Egholm Jacobsen     
         

Ledende overlæge Geert Willander

  Oversygeplejerske
Birgitte Egholm Jacobsen

 

 
 Afdelingsledelsen kan kontaktes på:
e-mail  bda-ledelsen@midt.rm.dk