Interdisciplinær forskning

                                                      

Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi, er oprettet med det formål at organisere et interdisciplinært forskningsmiljø og opnå synergi mellem forskning, kvalitet, udvikling og innovation i tæt samarbejde med klinikken. 

Center for Planlagt Kirurgi forsker i optimale måder at tilrettelægge patientforløb. Målet er forløb, der skaber værdi for patienterne, er organisatorisk effektive og sundhedsøkonomisk rentable – i tæt samspil med patienter, praktiserende læger, kommuner og virksomheder.

At udvikle patientforløb kræver forskning på tværs af discipliner. I Center for Planlagt Kirurgi forsker  læger, sygeplejersker, terapeuter og antropologer sammen med bl.a. filosoffer, sundhedsøkonomer og lingvister. Forskningsprojekterne kombinerer videnskabstraditioner og kan indeholde både kvantitative og kvalitative metoder i samme projekt, hvis forskningsspørgsmålet kalder på det.

Forskningsspørgsmålene udspringer fra de udfordringer, som centerets mere end 500 medarbejdere møder, når de hver dag arbejder med patienter inden for planlagt ortopædkirurgi, anæstesi, intensiv behandling og behandling for kroniske smerter. Den viden, som forskningen bringer frem, fører til løbende tilpasninger i klinisk praksis lokalt, nationalt og internationalt.

Forskningsspørgsmålene tager afsæt i det hele menneske – både fysiologisk, kognitivt og psykosocialt. Med tværfagligt fokus på hele patientens forløb er det lykkes at reducere indlæggelsestiden markant for adskillige patientgrupper uden at gå på kompromis med patienternes tryghed. 

Forskningen i Center for Planlagt Kirurgi er organiseret i centerets forskningsenhed med tværfaglig forskningsledelse. Aktuelt er mere end 30 forskellige forskningsprojekter i gang. Centeret publicerer i snit 25 videnskabelige artikler i peer reviewed tidskrifter pr. år, og indsamler gennemsnitligt mere end to millioner kroner årligt i fondsmidler.

Nogle af vores fokusområder:

Patient

Coping . Uddannelse . Interaktioner Patient Typologi . Patientrapporterede Outcome   

Perioperativ Intervention & Organisering

Elektiv Ortopædkirurgi . Patientforløb . Rehabilitering . Tidlig Neuro-Rehabilitering . Informationsteknologi . Sundhedsøkonomi . Beslutningsalgoritme 

Smerte

Paincare

Kontakt

 

Forskningsenheden
Center for Planlagt Kirurgi

Regionshospitalet Silkeborg, HE Midt

Bygning 9, 2, indgang K
Falkevej 1-3
DK-8600 Silkeborg  


Karen Schmøkel 

Leder af Forskningsenheden 

karen.schmokel@rm.dk

Telefon + 45 784 16029


Bente Risvig

Forskningssekretær

benris@rm.dk

Telefon + 45 784 16023