Bedøvelsesklinikken hører under Center for Planlagt Kirurgi og er beliggende i Ortopædkirurgisk Klinik. Klinikken bemandes dagligt af en anæstesilæge, en anæstesisygeplejerske og en sekretær. 

Formålet med Bedøvelsesklinikkens arbejde er at sikre patienten optimal anæstesi (bedøvelse) og smertebehandling i forbindelse med et planlagt operativt indgreb. 

Vores væsentligste opgaver er derfor: 

  • Gennem samtale med patienten at indhente oplysninger om helbredstilstand, medicinsk behandling og eventuelle tidligere anæstesier.
  • At vurdere fysiske forhold hos patienten, som har betydning for anæstesien.
  • At vurdere behov for yderligere undersøgelser (for eksempel vedrørende hjerte- og lungefunktion) forud for det planlagte indgreb.
  • At planlægge hensigtsmæssig anæstesiform og smertebehandling.
  • At informere patienten om anæstesiforløb, relevante bivirkninger og komplikationsrisici.


Tidspunkt for anæstesiologisk vurdering: 

Såfremt der ved konsultationen hos den kirurgiske speciallæge bliver truffet beslutning om gennemførelse af operativt indgreb, går patienten som hovedregel til konsultation i Bedøvelsesklinikken samme dag. 

Patienter til planlagte dagkirurgiske indgreb tilses aktuelt ikke i Bedøvelsesklinikken. 

Funktionsledelsen

Brian Sloth Christiansen


Overlæge

Lise-Lotte Niebuher

Afdelingssygeplejerske