Intensiv er et højteknologisk afsnit, der varetager plejen og behandlingen af svært kritisk syge patienter i alle aldersgrupper fra alle hospitalets afdelinger. 

Patientbehandlingen planlægges i et samarbejde mellem Intensivs læger og lægerne fra patientens stamafdeling. Plejen varetages af specialuddannede intensivsygeplejersker. Man vil dog møde mange forskellige personaler som terapeuter, sygehjælpere, serviceassistenter, bioanalytikere, røntgenpersonale. 

Intensiv rummer også NISA patienterne, og er således et Neuro Intensivt Step Down Afsnit. NISA patienterne kommer fra hele Danmark, og er visiteret til Hammel Neurocenter.
Patienterne er karakteriseret ved, at have behov for Højt Specialiseret Neurorehabilitering samtidig med den intensive observation, pleje og behandling.
Fra første dag i afdelingen tilrettelægger fysioterapeuter og ergoterapeuter Højt Specialiseret Neuro Rehabilitering i samarbejde med afsnittets neuroanæstesiolog, neurolog og sygeplejersker mfl.
Terapeutgruppen er ansat på Hammel Neurocenter, men er i afsnittet alle dage fra kl. 07.00 til 15.00. Den Højt specialiserede Neurorehabilitering foregår således i tæt samarbejde med Hammel Neurocenter

Vi bestræber os meget på, at patienten bliver passet af det samme personale under indlæggelsen for at sikre kontinuiteten. 

Hospitalets Opvågning lukker kl. 20, og operationspatienter henvises herefter til observation på Intensiv. 

Nogle sygdomme kræver meget specialiseret behandling - eksempelvis dialysebehandling - og patienter vil derfor blive overflyttet til specialafdelinger på andre hospitaler. 

 

Besøgstid

Telefon

Funktionsledelsen

Mette Hoff

Afdelingssygeplejerske

Tlf.: 78 41 66 59

Tine Melgaard Frandsen

Afdelingssygeplejerske

Tlf.: 78 41 66 49