Sårklinikken tilbyder en koordineret og tværfaglig behandling til patienter med kroniske sår. Vores personale har mange års erfaring med at behandle kroniske sår og vi forventer, at vi i fællesskab kan forbedre helingen af dit/dine sår. 

I Sårklinikken arbejder vi tværfagligt. Det vil sige, at forskellige fagpersoner arbejder sammen om at give den bedst mulige behandling. 


I Sårklinikken er vi sårsygeplejersker, ortopædkirurgiske læger og lægesekretærer, og vi har et tæt samarbejde med fodterapeut, bandagist, skomager, diabetes ambulatorium og reumatologisk ambulatorium. 

Derudover samarbejder vi med praktiserende læger og sygeplejersker i kommunen, samt specialafdelinger på andre hospitaler som Karkirurgisk Afdeling, Plastikkirurgisk Afdeling og Sårcentret i Århus og Viborg.

Om sår

Sårklinikkens mål

Telemedicinsk sårjournal