Første møde i Smerteklinikken 

Du vil som din første kontakt med Smerteklinikken, blive inviteret til et Informationsmøde sammen med andre kommende patienter. Her inviteres du til at tage en pårørende med.

Mødet er vigtigt da du og din pårørende får viden om hvordan vi arbejder med smerteproblematikken og introduceres til en ofte ny forståelse af hvad det vil sige at have kroniske smerter. Mødet tager 2 timer. Der er indlagt pauser. Har du brug for at hvile liggende undervejs, så kontakt gerne Smerteklinikken forud for mødet.

Informationsmødet danner derfor et godt grundlag for dit første individuelle møde med behandlerne i Smerteklinikken

Andet møde i Smerteklinikken

Du invitereres til en uddybende samtale med læge og sygeplejerske. I samarbejde med dig, og den efterfølgende tværfaglige konference, finder vi derefter ud af hvilket indhold dit behandlingstilbud kan have.

Vi opfordrer alle patienter til at have en pårørende med.

Generelt vil vi opfordre til at børn under 15 år ikke deltager ved visitationssamtale og på informationsmøde, samt i øvrige aktiviteter på Smerteklinikken, med mindre andet er aftalt.

Husk desuden at udfylde Smerte skemaet, samt medbringe opdateret medicinoversigt.

Hvad kan et behandlingsforløb bestå af?

Video - Forstå smerte og hvad du kan gøre ved det

Den australske film om kroniske smerter: Understanding pain and what to do about it in less than five minutes. 

På dansk: Forstå smerte og hvad du kan gøre ved det - på mindre end fem minutter.

Filmen er lavet af GP Access, Hunter Integrated Pain Service - del af Government of New South Wales, Australien.

Oversættelse til dansk. Samarbejde mellem Morten Høgh (videnomsmerter.dk) og Smerteklinikken på Regionshospitalet Silkeborg.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.