Følgende patienter kan henvises til Smerteklinikken:

  • Voksne patienter (over 18 år) med kronisk smerter, der har varet 6 måneder længere end forventet.
  • Der modtages kun ambulante patienter.
  • Det forventes at patienten er motiveret for behandlingstilbuddet.
  • Patienterne skal være færdigudredt/færdigbehandlet inkl. evt. afsluttet GOP – og således være optimalt somatisk behandlet i de relevante specialer. Patienterne skal ligeledes være psykiatrisk optimalt behandlet ved psykisk co-morbiditet.
  • Henvisningerne modtages fra praktiserende læger, da patienterne skal have en tovholder i forløbet både før og efter Tværfaglig Smertebehandling. Ved afslutning af forløb i sekundærsektoren kan patienten opfordres til at kontakte egen læge mhp drøftelse af den fremtidige smertebehandling, hvor en mulighed er henvisning til Smerteklinik.

Følgende patienter kan afvises ved visiteringen:

Complex Regional Pain Syndrome eller kompliceret neuropatisk smerte

Tidlig indsats