I Øjenklinikken udfører vi tre forskellige typer øjenoperationer: Grå stær, efterstær samt operation af øjenlåget.

Læs mere om de forskellige øjenoperationer:


Sådan finder du Øjenklinikken

Øjenklinikken finder du på niveau 3 i bygning 6, indgang D.

Der er kun trapper ved denne indgang. Gangbesværede, rollatorbrugere og kørestolsbrugere bedes derfor benytte hospitalets hovedindgang.

Ved behov kan du henvende dig i Informationen og træffe aftale om at blive fulgt til Øjenklinikken af sygehustjenesten.

Du må ikke selv køre bil

Du må ikke køre bil til og fra forundersøgelse, operation eller kontrolundersøgelse. Husk derfor at arrangere transport til og fra Øjenklinikken.