Kontrol - uden lægeligt kørselsforbud

  • Efter 1-2 måneder kommer du til kontrol, hvor vi taler om, hvordan det går med behandlingen, og om du kan mærke en bedring. Vi aflæser dine data på maskinen. Går alt som det skal, overgår du til spørgeskemakontrol (AmbuFlex).
  • AmbuFlex er et spørgeskema, du årligt modtager via din E-boks. Her besvarer du spørgsmål omkring din behandling, som efterfølgende gennemgås af en sygeplejerske.

Kontrol - med lægeligt kørselsforbud

  • Efter 1-2 måneder kommer du til kontrol, hvor vi taler om, hvordan det går med behandlingen og om du kan mærke en bedring. Vi aflæser dine data på maskinen. For at få ophævet dit lægelige kørselsforbud, skal du opfylde Sundhedsstyrelsens anbefalinger til bilkørsel og søvnapnø. Det vil sige, at du i en periode på 4 uger, skal anvende CPAP-apparatet i minimum 4 timer hver nat i mindst 70% af tiden.
  • Har du erhvervskørekort, indkaldes du til årlig kontrol.
  • Har du almindeligt kørekort indkaldes du til kontrol hvert 3. år og får i de mellemliggende år tilsendt et spørgeskema (AmbuFlex).