Velkommen til Klinik for Lindrende Behandling (Palliativt Team) på Hospitalsenhed Midt.

 

Klinik for Lindrende Behandling (KLB) er et tværfagligt team, der yder ekspertbistand til patienter med livstruende sygdomme og deres pårørende.

KLB består af to enheder lokaliseret henholdsvis på Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Viborg/Skive.

Teamets opgaver:

  • At yde specialiseret, tværfaglig bistand til patienter med livstruende sygdom, ledsaget af komplekse problemstillinger. Ved komplekse problemstillinger forstås dels problemstillinger, hvor graden af de enkelte problemstillinger er stor, eller hvor der forekommer flere sammenhængende symptomer
  • At sikre en kvalificeret symptombehandling og pleje, uanset om den palliative indsats foregår på hospitalet, på plejehjem eller i eget hjem
  • At lindre patienten fysisk, psykisk, socialt og eksistentielt
  • At yde støtte til pårørende under patientens sygdomsforløb
  • At øge sundhedspersonalets kompetence og viden indenfor det palliative område
  • At koordinere den palliative indsats sektorerne imellem i den enkelte patients forløb.

KLB består af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, sekretærer, psykolog, præst og socialrådgiver. 

Genveje: