(Tidligere ’Center for Bevægeapparatlidelser’)

Formål 

Forskningsenhed for Sygemeldte er en del af RegionsRygcenter, Regionshospitalet Silkeborg. Centret er etableret i samarbejde med Silkeborg, Skanderborg og Favrskov kommuner samt Institut for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Centret har primært til opgave at etablere udrednings- og behandlingsforløb for sygemeldte med smerter i bevægeapparatet samt foretage forskning i, hvilken indsats som virker bedst.
Vi modtager patienter fra alle kommuner vest for E-45 samt Randers Favrskov, Skanderborg og Hedensted - se venligst vores informationsbrochure under menupunktet "Mere info" til højre.


Under menupunktet "Mere Info" til højre, kan du også læse om Lænderygprojektet, Nakke-skulderprojektet og Tillægsprojektet. Nakke-skulderprojektet og Tillægsprojektet er lukket og data er ved at blive opgjort. Vi modtager fortsat nakke-skulderpatienter, i henhold til de sædvanlige in- og eksklusionskriterier, fra vores oprindelige samarbejdskommuner (Silkeborg, Favrskov, Randers, Skanderborg, Hedensted, Ikast-Brande og Lemvig)

Henvisning

Henvisning til Centret foregår via Fællesvisitationen i Rygcentret.
Egen læge bedes altid oplyse om patienten er sygemeldt eller ikke sygemeldt fra arbejde. I tvivlstilfælde kan Centeret kontaktes på tlf: 7841 7652. 

Se i øvrigt in- og eksklusionskriterier.

Undersøgelse

Når man møder i centret bliver man bedt om at udfylde et spørgeskema.
Derefter bliver man undersøgt af en speciallæge i rygsygdomme og en fysioterapeut med særlig kompetence inden for rygområdet. Der tages stilling til, om der skal foretages udredning af smerterne og eventuelle behandlingsbehov afdækkes. Der aftales kontroltid hos fysioterapeuten efter 14 dage.

Opfølgning

Herefter kan der blive tale om to forskellige typer indsats:

Tilbagemelding til egen læge og sagsbehandler i kommunen. Disse vil tage sig af den videre indsats med hensyn til eventuelt behov for behandling af rygsmerterne samt tilbagevenden til arbejde eller afklaring af den fremtidige arbejdssituation.

Tilbud om en tværfaglig rehabiliteringsindsats, som kan omfatte kontakt med en eller flere af følgende: Socialmediciner, ergoterapeut, fysioterapeut og socialrådgiver. Der er også mulighed for psykologisk vurdering. Indsatsen fra teamet tilpasses den enkeltes behov. Det tværfaglige team vil, sammen med den sygemeldte, tage sig af den videre indsats med hensyn til tilbagevenden til arbejdet eller afklaring af den fremtidige arbejdssituation. Dette vil ske i samarbejde med egen læge, kommunal sagsbehandler og arbejdsplads.

Der vil blive fulgt op på patienternes tilstand og arbejdsmarkedstilknytning de første 1-5 år efter første fremmøde. Patienterne afsluttes sædvanligvis med et åbent forløb i 3 måneder, hvor de kan henvende sig direkte ved evt. behov. Hvis der efterfølgende opstår behov for ny vurdering, tilrådes patienten henvist til Den Fælles Rygvisitation.

Deltagelse i projekt er frivillig. Hvis man ikke ønsker at deltage, vil man som hidtil få rådgivning og behandling hos egen læge.
Man kan når som helst trække sig ud af projekt, uden at det har konsekvenser.
Det tilstræbes at patienterne vil blive indkaldt til vurdering i løbet af 2 uger.

Det henstilles til egen læge, at patienter med rygsmerter fortsat kun sygemeldes, såfremt det er nødvendigt. Det er ikke acceptabelt, hvis patienten sygemeldes med henblik på at blive vurderet eller indgå i projekt.

Kontakt

Telefon 7841 7652, hverdage mellem 9 og 15.

Andre behandlingstilbud

Rygpatienter som ikke opfylder de oven for beskrevne inklusionskriterier kan henvises til Den Fælles Rygvisitation, Regionshospitalet Silkeborg. Henvisningen vil da blive videregivet til det mest relevante behandlingstilbud i Medicinsk eller Ortopædkirurgisk Rygcenter. Patienter som tidligere har indgået i projekt, og som er afsluttet for mere end 3 måneder siden, kan ikke henvises til projektet igen. Disse bedes ligeledes ved evt. behov for ny vurdering henvist til Den fælles Rygvisitation.

Kontakt

Tlf. 7841 7652 alle hverdage mellem kl. 9.00-15.00 
Fax. 7841 7659

Ledelse

Ole Kudsk Jensen
Speciallæge i Reumatologi
og Intern Medicin

Vivian Langagergaard
Socialmedicinsk Læge
Leder af tværfaglig indsats