Vi er et medicinsk team som er specialister i at udrede, behandle og/eller lindre sygdom ved ældre mennesker - særligt når der er mange sygdomme og meget medicin. Måske patienten også har tab af vanlige funktioner fysisk eller mentalt, og der kan være behov for at inddrage kommunen i forhold til hjælp i hjemmet.

Vores team består af læger, sygeplejersker, terapeuter, farmaceuter og en lægesekretær.

Den første kontakt med Klinik for Ældresygdomme vil oftest være under en indlæggelse og efterfølgende i et ambulant forløb. Patienten vil blive undersøgt af vores team, og grundlaget for forløbet vil blive talt igennem. Det ambulante forløb kan indeholde besøg i patientens eget hjem eller i Klinik for Ældresygdomme på Regionshospitalet Silkeborg.

Pårørende er velkomne til at deltage i besøgene, hvis patienten ønsker det.

Vores mål er at yde en koordineret og professionel indsats, så det giver mening for patienten med høj alder og kompleksitet ved sygdom.

Hvem er vi?

Læger:

Lotte Kirring

Jan Esben Hammer Nibro

Sygeplejersker:

Susanne Søndergaard

Anne Koue Hansen

Line Dalsgaard Nielsen

Ergoterapeut:

Lene Engelbrecht

Fysioterapeut:

Maja Popczynski Sølvsten

Lægesekretær:

Ann Christina Bach

Farmaceuter:

Mie Lange Nonboe

Sofie Herping