I Klinik for Blodsygdomme undersøger og behandler vi patienter med blodsygdomme.

 

Til klinikken er der tilknyttet specialuddannede sygeplejerske og speciallæge inden for blodsygdomme (hæmatologi).