Fokusområder

Fokusområderne for Diagnostisk Center er:

  1. Omstilling af stationær akut aktivitet til ambulant subakut/elektiv aktivitet for akutte medicinske patien­ter.
  2. Hurtig og effektiv udredning af okkult cancer
  3. Udvikling af en spydspidsfunktion inden for elektiv og subakut dagsmedicin,
  4. Håndtering af patienter med kroniske medicinske sygdomme

Forskningsindsatsen skal understøtte excellente patientforløb gennem hurtig diag­nostik og behandling.