Fokusområder

Diagnostisk Center udgør en del af Hospitalsenhed Midt's forskningsmiljøer.

Forskningsmiljøet udgøres af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb og en række stærke kliniske forskningstemaer inden for hjerte, bevægeapparat, lunge, hormoner, mave-tarm, billeddiagnostik og infektioner.

Diagnostisk Center har som mål at skabe forskningsresultater, der kan udvikle det danske sundhedsvæsen. Det sker inden for omstilling af akut aktivitet til ambulant aktivitet, optimal og hurtig udredning og behandling og patienter med flere samtidige kroniske sygdomme.

Forskning i Diagnostisk Center sker i samarbejde med almen praksis og kommunerne og Diagnostisk Center ser en særlig opgave i at skabe tværsektoriel forskning til gavn for alle parter og som understøtter det nære sundhedsvæsens opgaver.

Opgaven er derfor at forske i excellente patientforløb ved at optimere de organisatoriske, faglige og patientoplevede aspekter.