Klinikken udreder, behandler og kontrollerer patienter med et bredt udsnit af hjertesygdomme. Der er stor aktivitet med ca. 13.000 besøgende patienter pr. år.

Til Hjerteklinik er der tilknyttet et laboratorium, hvor der udføres hjertemedicinske procedurer, bl.a. pacemakerimplantationer og undersøgelser af hjertets kranspulsårer (KAG).

Hjerteklinik omfatter tillige en klinik på Regionshospitalet Skive.

 

 

Kontakt

Hjerteklinik
Heibergs Allé 4
Postboks 130
8800 Viborg

Sekretariat
tlf.  7844 8210
fax 7844 7775

Åbningstider
Mandag - fredag
» kl. 08.00-16.00

Overlæge
Per Dahl Christensen
tlf. 7844 7044
e-mail

Afdelingssygeplejerske
Marianne Lønvig
tlf. 7844 8201
e-mail