Regionshospitalet Viborg

Kontakt

Kirurgisk Afdeling
Heibergs Allé 4
Postboks 130
8800 Viborg
kirurgisk@midt.rm.dk

Kirurgisk sekretariat
Tlf. 7844 6309

Mammakirurgisk sekretariat
Tlf. 7844 6360

Fælles fax 7844 6304