Analysefortegnelsen, som dækker hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel samt praktiserende læger i optageområdet, giver i kortfattet form en række oplysninger om biokemiske, immunologiske og mikrobiologiske analyser, f.eks. vedrørende prøvetagning, forsendelse, analysering og tolkning.

Inden du bruger analysefortegnelsen, er det en god idé at læse vejledningen: 

Navnene på analyserne i Analysefortegnelsen svarer til de nationale kortnavne (NKN). Der er lavet en oversættelsestabel. Den oversætter mellem analysenavne anvendt før indførelsen af de nationale kortnavne og analysenavnene anvendt efter indførelsen.