Blodet i blodbanken kommer fra bloddonorer, der regelmæssigt afgiver en portion blod. Blodet typebestemmes, screenes for smitterisiko, forarbejdes og opbevares til senere brug.

Blodbanken i Viborg
tlf.   7844 3535
fax  7844 3555
blodbank.viborg@midt.rm.dk

mobilBlod i tappetiden
på tappedagene
tlf. 2168 9962

Web-booking: https://bloddonor.rm.dk

Yderligere information