Regionshospitalet Viborg

Fysiologi udfører undersøgelser med det formål at bestemme organernes funktioner (fysiologi). 

Stort set samtlige organer kan undersøges. Undersøgelserne foregår bl.a. som ultralyds/Doppler undersøgelser af blodårer, blodtryksmålinger i arme og ben, udvidede lungefunktionsmålinger samt en lang række af undersøgelser, hvortil der skal bruges radioaktive lægemidler og endelig undersøges knoglernes mineralindhold med specielt apparatur.

Afdelingen modtager henvisninger fra både hospitalsafdelinger samt almen praktiserende læger.

Kontakt

Regionshospitalet Viborg
Hospitalsenhed Midt
Fysiologi

Heibergs Allé 4
Postboks 130
DK-8800  Viborg

Sekretariat
Tlf.: + 45 7844 3300
Fax: + 45 7844 3399

Send mail