I nogle situationer vil smertelindring være hensigtsmæssigt for både fødselsoplevelsen og fødslens forløb. 

Valget omkring smertelindring foretager du i samarbejde med jordemoderen. Vi tager udgangspunkt i, hvad der i en given situation er bedst for dig og dit barn.

Vejrtrækning

Sovesæt

Morfin

Massage

Varmepude og varme klude

Badekar / Bruser

Akupunktur

Steriltvandspapler/ "bistik"

Ilt på maske/lattergas

Epiduralblokade

Pudendusblokade

Infiltrations- og overfladebedøvelse