Lungemedicinsk Ambulatorium er en del af det lungemedicinske speciale på Regionshospitalet Viborg og selve ambulatoriet er beliggende på Regionshospitalet Skive plan 1.

Ambulatoriet har ca. 8000 besøg om året og modtager voksne patienter til udredning og behandling af lungesygdomme.

Ambulatoriets samarbejdspartnere: 

Billeddiagnostisk Afdeling, Klinisk Fysiologisk Afdeling, Klinisk Biokemisk Afdeling, Patologisk - Anatomisk Institut, Universitetshospitalet Aarhus, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Silkeborg, Sundhedscentre og Hjemmepleje. 

Lungemedicinsk Ambulatorium
Regionshospitalet Skive   
Resenvej 25
7800 Skive

Sekretariat
tlf. 7844 8010
fax 7844 8075
- bedst mellem kl. 10.00 og 12.00

Åbningstider
Mandag - fredag
kl. 08.30 - 15.00

Specialeansvarlig overlæge

Kirsten Stax Jakobsen

tlf. 7844 7039

e-mail

Afdelingssygeplejersker

Linna Skovgaard, tlf. 7844 8101

e-mail

Asta Flodgaard, tlf. 7844 8080

e-mail