Januar 2017

Udstyr til ultralydsskanning, transkraniel magnetstimulation og repetitiv neurostimulation.

Den regionale anskaffelsespulje har imødekommet to ansøgninger fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade sammen med Forsknings- og Udviklingsenheden.  Efterfølgende er der indkøbt avanceret ultralydsapparatur ACUSON S2000™ fra Siemens, som vi tog i brug efter kurset i uge 4. Apparaturet kan bruges til bl.a. ultralydsvejledning til botulinumtoxininjektion og til elastografi.

Den anden ansøgning vedrører indkøb af topmoderne rTMS* - og biSTIM**-udstyr, som vi forventer at modtage i uge 9 fra firmaet Cephalon A/S.

Alt udstyret vil blive anvendt i klinikken samt til forskningsprojekter.

*) Repetitiv transkraniel magnetstimulation, til behandling af smerte, spasticitet m.v.

**) Flerpunktsneurostimulation. Bruges til neurofysiologiske test, der kan bedømme integriteten af det centrale og perifere nervesystem og til fx at vurdere træningseffektivitet.


December 2016

Fondsmidler til klinisk forskning i rygmarvsskade

Forsknings- og udviklingsafdelingen på  Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) har modtaget midler fra 2 fonde til hver især 2 spændende forskningsprojekter.

Vanførefonden har doneret 100.000 til en spændende behandlingsundersøgelse ”Langtidseffekten af hypnose ved reduktion af smerterelaterede katastrofetanker hos patienter med rygmarvsskade.” Der er ved andre smertetilstande vist, at negative tanker, katastrofetanker, forud eller under smerteanfald giver mere intense og hyppigere smerter. Hypnose kan være med til at ændre måden, man opfatter smerten og hvordan man håndterer den. Faktisk kan man med hypnose skrue både op og ned for smerten, hvis man henholdsvis øger og nedsætter forekomsten af katastrofetanker. Dette er vist både hos raske, som blev udsat for en eksperimentel muskelsmerte og en gruppe af patienter med moderate til svære nakkesmerter. Mange personer, som lever med rygmarvsskade har betydelige smerter, op mod 70%. Vi vil hos indlagte rygmarvsskadede undersøge, om vi ved hypnosebehandling kan opnå en klinisk, betydelig reduktion af smerter og  bedre livskvaliteten hos den rygmarvsskadede. Måske kan hypnose være en supplerende behandlingsmulighed hos en gruppe af patienter, som i forvejen ofte får medicin for smerte, spasticitet, blæreforstyrrelser, blodtryksforstyrrelser med videre. Undersøgelsen ledes af psykolog, ph.d. Lone Knudsen og forskningsoverlæge Helge Kasch

Beckett-fonden har doneret 100.000 til forskningsprojektet: Kropssammensætning, nyrefunktion og ernæringstilstand. Ganske kort fortalt undersøger man i projektet langtidsfølgevirkninger af en rygmarvsskade. Blærefunktionen kan blive nedsat og kroppens egen evne til blodtryksregulering kan forringes, hvilket ofte resulterer i, at nyrefunktionen bliver nedsat.  Energi- og proteinbehov samt kropssammensætningen, muskler/fedt/knogle, ændrer sig markant efter en rygmarvsskade, hvilket  kan påvirke nyrefunktionen negativt. Vi vil bl.a. i et samarbejde med Klinisk Fysiologisk afdeling og Klinisk Biokemisk afdeling, Viborg, undersøge kropssammensætningen og nyrefunktionen med en ny metode, hvor vi måske tidligere, end det er tilfældet i dag, kan opdage nyreskade og forhindre yderligere tab af nyrefunktion.