På Vestdansk Center for Rygmarvsskade er vi bevidste om, at pårørende har brug for information og omsorg, og at samarbejdet med pårørende er en vigtig del af rehabiliteringsprocessen – både for patienten, de pårørende og det tværfaglige behandlerteam.

Såfremt patienten er indforstået med det, er man som pårørende velkommen til at komme på VCR og følge patienten i dagligdagen. Efter nærmere aftale er der mulighed for at deltage ved stuegang, på teammøder, målsætningsmøder og forløbsmøder.

Besøgstid

Måltider til pårørende

Psykologsamtale

Hvordan kan I støtte hinanden?

Informationsmateriale