I Ortopædkirurgi vil vi gerne sikre, at din kontakt med sundhedsvæsenet bliver så positiv en oplevelse som muligt.

Vi ønsker, at du skal opleve dit behandlingsforløb som veltilrettelagt gennem et godt og åbent samarbejde med afdelingens personale om de problemer, du har som følge af din sygdom.

Se også