Kontakt os:

Landkort med angivelse af, hvor specialtandplejens klinikker er placeret.

Information vedr. ferielukning i Afdeling for Regional Specialtandpleje 

Alle vore klinikker holder ferielukket i ugerne 29, 30 og 31.
Følgende er gældende for patienter, der er indskrevet til regelmæssig tandpleje i Afd. for Regional Specialtandpleje

 

Akut nødbehandling på hverdage: Er du indskrevet i Afd. for Regional specialtandpleje og har du brug for akut nødbehandling i klinikkens sommerferie, kan du på hverdage kontakte en hvilken som helst privat praktiserende tandlæge efter eget valg. Specialtandplejen betaler for akut nødbehandling på disse patienter. 

Nedennævnte tandlæger har på hverdage i uge 29, 30 og 31 (tallet i parentes angiver, hvilke uger klinikkerne er åbne) givet tilsagn om, at være behjælpelig med akut nødbehandling til specialtandplejens patienter. 


Viborg:  

Tandlægerne ved Stadion (Uge 29, 30 og 31)
Tingvej 15 B
8800 Viborg
Tlf. 8661 1822 


Odder/Skanderborg: 

Tandlægerne Rønn og Lund (Uge 29, 30 og 31)
Løvenørnsgade 1 a
8700 Horsens
7562 1070 


Randers:                            

Tandlæge Lone Ullits Christensen (uge 29, 30 og 31)
Hobrovej 96,
8900 Randers
Tlf. 8642 4303 


Holstebro:

Tandlægerne Kjærbo, Rask (uge 30 og 31 )
Enghaven 2. 1. Sal
7500 Holstebro
Tlf. 9742 0736  

Tandlæge og Implantatklinik Aps v/ Jeppe Bay (uge 30 og 31)
Nørregade 57, 2. sal
7500 Holstebro
Tlf: 9742 5858 


Afregning med privatpraktiserende tandlæger

Faktura fremsendes elektronisk til: 

Afdeling for Regional Specialtandpleje
Reference navn: Gitte Munk.

Mrk. Nødbehandling
EAN nr. 5798 002759280. 


Akut nødbehandling i weekenden:

Læs om tandlægevagten her


 

Kontaktoplysninger


Telefon sekretariat
7844 6700

Telefontid: 
Mandag, onsdag og fredag kl. 08:00 til 14:00
Tirsdag og torsdag kl. 07:30 til 14:00

Hovedpostkasse:
Specialtandpleje@midt.rm.dk 

Henvisning til afdelingen:
Hvis du vil sende en henvisning - læs her: Henvisning

Cvr. nr. Region Midtjylland: 29190925
____________________

Vedr. tilskud til tandbehandling

(Sundhedslovens § 166): 

Mail: tilskudtand@rm.dk

Ean. nr. 579 800 278 9836


Anvend: sikker e-mail, hvis du vil sende personfølsømme oplysninger.