Henvisning til Afdeling for Regional Specialtandpleje:

Henvisning 

Henvisningen skal sendes til den kommunale specialtandpleje i patientens bopælskommune - adresseliste

Henvisning m.m. til CBCT scanning:

Henvisning til CBTC RSP Marts 2016.pdf

Indikationer for henvisning til CNCT scanning

Sundhedslovens § 166 (økonomisk støtte til særlige patientgrupper):

Ansøgningsskema- pdf