Henvisning til Specialtandpleje

Henvisning - Hvem kan henvise til specialtandplejen?

Fagpersoner, der har jævnlig kontakt med patienten og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, kan henvise patienten specialtandpleje. Henviser kan eksempelvis være tandlæge, egen læge, sygepleje- eller pædagogisk personale. 

Henvisningsprocedure:
Henvisningen skal ske på denne henvisningsblanket  som skal sendes til den kommunale tandpleje i patientens bopælskommunen - Adressen kan findes her.
Når den kommunale specialtandpleje modtager en henvisning, vi det blive vurderet, om behandlingsopgaven kan/skal løses i kommunalt eller regionalt regi.  Hvis det vurderes, at patienten skal tilbydes behandling i regionalt regi, videresendes henvisningen til Afd. for Regional specialtandpleje via denne mailadresse: he.midt.henvisningrsp@rm.dk.

Akut nødbehandling:
For borgere, der er indlagt på psykiatriske hospitalsafdelinger gælder særlige regler ved behov for akut nødbehandling. Disse borgere kan henvises direkte til Afd. for Regional Specialtandpleje. Dette gøres ved, at henviser  læge eller sygeplejefagligt personale sender henvisningsblanketten direkte til Afd. for Regional Specialtandpleje på denne mailadresse: he.midt.henvisningrsp@rm.dk.

CBCT scanning

De kommunale tandpleje klinikker i Region Midtjylland kan henvise til CBCT scanning.
Indikationerne for CBCT scanning er beskrevet her: information om CMCT scanning i Afdeling for Regional Specialtandpleje.

Henvisning til CBCT scanne skal ske på denne henvisningsblanket som skal sendes til: he.midt.henvisningrsp@rm.dk.

Henvisninger

 

Specialtandpleje:
Anvend denne henvisningsblanket - specialtandpleje.

Henvisning til CBCT scanning 
Anvend denne henvisningsblanket -CBCT scanning

Henvisningen skal sendes til tandplejen i patientens bopælskommune - Adresse kan findes her: Adresser på de kommunale tandpleje klinikker 

 Læs mere om henvisning til specialtandpleje her