Her findes information, der er relevant for patienter, der behandles i Afdeling for Regional Specialtandpleje.

Egenbetaling: I 2017 er den maksimale egenbetaling for patienter, der modtager specialtandpleje: Kr 1.895 kr.
Egenbetalingen opkræves af patientens bopælskommune.

Kørselstilskud: Kørsel til Afdeling. for Regional Specialtandpleje

Andet: Praktisk hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i
forbindelse med tandbehandling i Afd. for Regional
Specialtandpleje.