Her findes information, der er relevant for patienter, der behandles i Afdeling for Regional Specialtandpleje.

Egenbetaling: I 2018 er den maksimale egenbetaling for patienter, der modtager specialtandpleje: Kr 1935,-
Egenbetalingen opkræves af patientens bopælskommune.

Kørselstilskud: Kørsel til Afdeling. for Regional Specialtandpleje

Andet: 
Praktisk hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i
forbindelse med tandbehandling i Afd. for Regional Specialtandpleje.

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midt vedr, aftale om personlig, hjælp: til Kommunikation og ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling.

Vedr. specialtandpleje  - se side 6 i ovenstående samarbejdsaftale.