Hvilke patienter kan benytte specialtandplejen?
Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til personer, der pga. psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud hos praktiserende tandlæger,  i den kommunale børne- og ungdomstandplejen eller i omsorgstandpleje.

Målgruppen for specialtandpleje er personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse, udviklingshæmning, autisme, cerebral parese, hjerneskade eller svære somatiske sygdomme(eksempelvis patienter med parkinsons sygdom eller sklerose). Specialtandplejen behandler både børn og voksne.
 

Henvisning -  Hvem kan henvise til specialtandplejen og hvordan?
Beskrivelse af henvisningsproceduren kan du læse her

 

Hvad siger Sundhedsloven om specialtandpleje?
Bestemmelserne om specialtandpleje er beskrevet i Sundhedslovens § 133 og tilhørende vejledninger Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje, juni 2006   samt Tillæg til Vejledning om omfanget af kravene til den kommunale og regionale tandpleje – 2012 
Bopælskommunerne har ansvaret for, at relevante borgere i målgruppen for specialtandpleje informeres om tilbuddet om specialtandpleje. Kommunen kan vælge at give behandlingstilbuddet på egne kommunale tandklinikker (kommunal specialtandpleje) eller viderehenvise patienten til Afdeling for Regional Specialtandpleje.

Alle kommuner i Region Midtjylland har valgt at købe behandlingspladser i den regionale specialtandpleje til de patienter, som har det mest specialiserede tandplejebehov.


Økonomi - Skal patienten betale for specialtandpleje?
Bopælskommunen finansierer behandling i specialtandplejen uanset om denne tilbydes på kommunens eller regionens specialtandplejeklinikker. Kommunen har dog mulighed for at opkræve en medbetaling fra patienten, dog maksimalt  Kr. 1935,-. pr. år (2018). Egenbetalingen er ens for kommunal og regional specialtandpleje. Det er kommunerne der står for opkrævning af egenbetaling.


Henvisninger

 

Specialtandpleje:
Anvend denne henvisningsblanket - specialtandpleje.

Henvisning til CBCT scanning 
Anvend denne henvisningsblanket -CBCT scanning

Henvisningen skal sendes til tandplejen i patientens bopælskommune - Adresse kan findes her: Adresser på de kommunale tandpleje klinikker 

 Læs mere om henvisning til specialtandpleje her