I det danske sundhedssystem findes forskellige tandplejetilbud og muligheder for økonomisk støtte til tandpleje. Tilbuddene er rettet mod borgere med "særlige behov" For at kunne benytte disse behandlingstilbud / økonomiske støtte muligheder, skal visse kriterier være opfyldt. Du kan læse mere i denne vejledning:

"Borgere med særlige behov" 
(senest revideret den Feb/2018)

Kontakt

Gitte Kaas
Tandplejer
E-mail: gitte.kaas@rm.dk 

Tlf. 7844 6738