Ved en åben indlæggelse forstås, at patienten har mulighed for at blive indlagt
direkte i en sengeafdeling, såfremt hjemmeplejen og egen læge ikke kan løse
patientens pleje- og behandlingsproblemer i hjemmet.

Hvilke patienter kan tilbydes åben indlæggelse?

  • Alvorligt syge og døende patienter
  • Patienter med potentielle problemer og behov, som kræver pleje og behandling under indlæggelse

Beslutningskompetencen til at tilbyde patienten åben indlæggelse foregår i et samarbejde mellem en overlæge/1. reservelæge og sygeplejerske.

Afdelingens opgaver i forbindelse med åben indlæggelse

Når en patient tilbydes åben indlæggelse, skal der gives information herom til egen læge og hjemmeplejen via epikrise og ledsagende sygeplejepapirer.

Hvordan foregår en åben indlæggelse?

Åben indlæggelse kan finde sted døgnet rundt. Patientens pleje- og behandlingsproblemer skal først forsøges løst af hjemmeplejen og praktiserende læge.

Hvis ikke praktiserende læge er at træffe, kan primærsygeplejersken selv aftale indlæggelse med den pågældende afdeling. Der stilles således ikke krav om, at vagtlægesystemet kontaktes.

Patienten/pårørende eller egen læge/hjemmesygeplejen kontakter den pågældende afdeling og taler enten med vagthavende reservelæge eller en sygeplejerske.

Telefonnummeret til afdelingen står på den vejledning, der er udleveret til patienten.

Transport til hospitalet rekvireres hos Falck/patientbefordringen.