PURE indberetning

 

Registrer dine publikationer og andre forskningsrelaterede aktiviteter i PURE.

 

Nye videnskabelige artikler fra Hospitalsenhed Midt. 

Se publikationslisten.  

JOURNAL CLUB 

Kommende møder i 2018:

 


Program annonceres ca 10 dage før mødet.

Hospitalsenhed Midt er kendetegnet ved at have en række aktive og inspirerende forskningsmiljøer. Hospitalsenhedens forskningsprofil og strategi findes her.

Hospitalsenheden har et forskningsråd, der blandt andet har til opgave at rådgive ledelsessystemet i forhold til satsningsområder og strategier for monofaglig og tværfaglig forskning, drøfte nuværende og fremtidig forskning samt fremme formidling af forskningsresultater internt og eksternt.


Årligt udkommer der en forskningsrapport med blandt andet oversigter over ansatte forskere, igangværende forsknings-projekter og publicerede artikler. 
For de forskningsinteresserede afholdes der desuden hvert år, en række kuser om forskningskommunikation samt et omkring fundraising. Kurserne annonceres på hjemmesiden samt via hospitalets nyhedsbrev.


Forskningsnyt

 

Indbydelse til Ph.d.-forsvar fredag d. 14. september kl. 13.00-15.00
Forsvarer Anne Bendix Andersen ph.d.-afhandlingen:
The Puzzle of Coherence - An Ethnographically Inspired Study of Intersectoral Collaboration in the Danish Healthcare System
Forsvaret finder sted på Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, lokale 21-22 og foregår på dansk.


Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond:
Forskningsprojekter og forskerstillinger.
Ansøgningsfrist er d. 14. september kl. 12.00

I Region Midtjylland kan man ansøge om støtte til alle former for projekter efter evaluering i udvalget. Projekter skal vise betragtelig medfinansiering andetsteds fra.
2018 Opslag for forskere i HE Midt kan ses her. 


Temadag om ansøgning til RMs Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

HEM og Forskningsstøtteenheden holder workshop for ansøgere til fonden med frist den 14. september og tager udgangspunkt i din ansøgning. Senest 1 uge før kurset (d. 19. juni) sendes titel og lægmandsbeskrivelse (maks. 2400 tegn) til Fundraiser Ulrik Korff uk@au.dk

Tidspunkt: d. 26. juni 2018 fra kl. 14-16. 
Sted: Regionshospitalet Silkeborg (Mødelokale 2, Indgang M, Plan 4, Falkevej 1M, 8600 Silkeborg)

Deltagelse er gratis, men tilmelding skal ske via Plan2Learn:

https://rm.plan2learn.dk/


Forsknings- og udviklingspenge på højkant: Novo Nordisk Fonden og Region Midtjyllands stipendier


 Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 2018: korterevarende stipendier og seniorstipendier. Ansøgningsfrist 13. april kl.12.00.  


HE Midts forskningspulje støtter sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Ansøgningsfrist 16. april klokken 12.00. Forskningspuljen uddeler cirka 750.000 kroner i 2018.


Hammel Neurocenter fortsætter som universitetsklinik ved Institut for Klinisk Medicin under Aarhus Universitet frem til 31. januar 2023.


HE Midt deltager ikke i Forskningens Døgn 2018

Interessen og opbakningen mangler ikke. HE Midts hospitaler ville gerne have budt offentligheden indenfor på Forskningens Døgn 2018, men hospitalsledelsen vurderer, at 2018 bliver så rig på ekstraordinære opgaver på de indre linjer (blandt andet byggeri, ombygning og planlægning af nye driftsformer), at der ikke også bliver overskud til at lægge tid og engagement i at markere Forskningens Døgn. Det samme gælder i øvrigt HE Midts Forskerdyst, som også er aflyst i 2018.


HE Midt skal have ny forskningschef
Lene Bastrup Jørgensen forlader jobbet som forskningschef i HE Midt og kaster sig ud i nye udfordringer i København.


Store bevillinger til HE Midt-forskere

Tre forskere fra HE Midt fik gevinst på deres ansøgning til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond om økonomisk støtte til deres forskningsarbejde.

Desuden har Danske Regioner netop uddelt sin Medicinpulje for 2017 med 19 millioner kroner. Puljen støtter fælles regionale forskningsprojekter, der har til formål at sikre en mere præcis anvendelse af medicin til gavn for sundhedsøkonomien. 1,5 millioner kroner af puljen går til et projekt på RH Viborg.


Opslag fra Rosa og Asta Jensens Fond. Frist den 11. september

Denne lille fond har til formål at støtte forskning inden for det medicinske og kirurgiske område - særligt kræft- og kredsløbssygdomme - under hospitalsledelsen i Viborg.

Både ansøger og det pågældende projekt skal således have tilknytning til Hospitalsenhed Midt og de nævnte specialer.


Opslag fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 2017: Forskningsprojekter og forskerstillinger. Frist den 15. september kl.12:00 

Læs også nyheden omkring opslaget i Nyt fra Hospitalsenhed Midt 


Ny adjungeret fertilitetsprofessor holder tiltrædelsesforelæsning

Sandro Esteves er specialist i nedsat/manglende frugtbarhed hos mænd. Kom og hør hans tiltrædelsesforelæsning "Novel Treatment Concepts in Male Factor Infertility" 6. juli klokken 14 på Regionshospitalet Skive.


Forskningsprojekt skabte en betydningsfuld rutine

Akutafsnit 1 på RH Viborg var med i forskning i "resiliens" – altså den sammenhængskraft vi har som afsnit, afdeling og organisation. Af projektet opstod afsnittets nu helt uundværlige tværfaglig morgenmøder.


Licensen til det elektroniske opslagsværk UpToDate udvides til UpToDate Anywhere, så det kan tilgås hvor som helst og installeres som app på telefon og tablet.


Fra forskning til teknologisk gennembrud

Jordemoder Diana Riknagel har netop forsvaret sin ph.d.-afhandling. Hendes forskningsarbejde har gjort hende til opfinder af overvågningsudstyr, der kan få betydning for mødre- og spædbarnsdødelighed på verdensplan. Den videnskabelige afprøvning af udstyret er foregået på RH Viborg.


Dokumentation af sygepleje til operationspatienterne skal give mening

Hvad skal der til for at motivere operationsholdets sygeplejersker til at forbedre dokumentationen af deres sygepleje til operationspatienterne? Det er der bud på i et nyt ph.d.-projekt fra Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitet, Health.


Nogle patienter med udposning på hovedpulsåren i maven har en blodaflejring på indersiden af udposningen. Blodaflejringen kan – alt efter dens natur – muligvis have betydning for, hvordan udposningen udvikler sig. Det indikerer ny forskning fra Karkirurgi, Regionshospitalet Viborg.


Nålebehandling er bedst til kuskefinger

Enzymindsprøjtninger kommer til kort i en videnskabelig sammenligning, hvor nålebehandling vinder på den bedste kliniske effekt, de færreste komplikationer og den højeste patienttilfredshed.


Trekvart million kroner til forskning på HE Midt

Hospitalsenhed Midts forskningspulje støtter 11 forskningsprojekter i 2017.


Der kan nu ansøges om midler fra Hospitalsenhed Midt’s Forskningspulje til sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Der uddeles ca. 750.000 kr. i 2017. Frist d. 15. april kl.12.00.
Se opslaget samt ansøgningsskemaet og retningslinjer for uddeling her


Skive-professor bag sensationel forskning

Fertilitetsbehandling på RH Skive af en tidligere kræftramt kvinde har givet opsigtsvækkende resultater på verdensplan. Ikke alene fik kvinden to børn, hendes forløb giver også fertilitetsforskere helt ny viden på tre afgørende områder.


Billeder fra Forskningens Døgn 2017

Se billederne fra Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive fra det landsdækkende arrangement Forskningens Døgn. 


Forskerdysten – festdagen for forskere fra Hospitalsenhed Midt

To poser forskningskroner med hver 5000 kroner gik til forskningsårsstuderende Nicklas Vinter og sygeplejerske, ph.d.-studerende Janni Strøm.


Forskerdysten 2017 – programmet er klar

Torsdag den 4. maj kl. 12-15 på RH Viborg holder HE Midt for første gang forskningsdag under navnet "Forskerdysten". Der vil være 10 mundtlige oplæg og 31 posters.


Den 4. maj 2017 afholdes Forskerdysten på HE Midt fra kl.12 – 15. 

Alle forskningsaktive på Hospitalsenhed Midt opfordres til at indsende abstract til præsentation til Forskerdysten. Frist den 3. marts.


Byd ind med jeres aktiviteter til Forskningens Døgn. Frist 3. marts
HE Midts hospitaler er med og holder åbent hus for alle interesserede den 27. april.


Danske Regioners Medicinpulje er åben for ansøgninger til uafhængig forskning

Du kan stadig nå at søge, men du skal være hurtig – der er ansøgningsfrist på mandag den 15. maj klokken 12.00.


Forskere vil forebygge skulderproblemer på jobbet

Medarbejdere på 120 midtjyske virksomheder inviteres til at deltage i et forskningsprojekt, der skal bane nye veje for effektiv forebyggelse af arbejdsmæssige skulderbelastninger og skulderproblemer.


Region Midtjylland investerer stort i forskning på Hospitalsenhed Midt
5,3 millioner kroner fra Folkesundhed i Midten og Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.


Byd ind med jeres aktiviteter til Forskningens Døgn

Hele Danmark holder Forskningens Døgn 27. april. HE Midts hospitaler er med og holder åbent hus for alle interesserede

For at tydeliggøre linket til brug for indberetning i PURE, er der nu oprettet en genvej på Hospitalsenhed Midts hjemmeside under Forskning:
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/forskning/

Som forsker ved Hospitalsenhed Midt har du pligt til at indberette dine forskningsaktiviteter i PURE.

Hvorfor skal du forskningsregistrere?

Alle oplysninger, som registreres i Pure synliggøres i forskellige sammenhænge.

  • Din forskning bliver synlig via AU – Forskning – Publikationer
  • Din forskning bliver søgbar via Google
  • Din forskning bliver synlig via Den Danske Forskningsdatabase
  • Aarhus Universitet modtager forskningsmidler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på baggrund af indberettede forskningspublikationer og disses BFI point.

Den 2. september er der ansøgningsfrist til Det Regionale Internationaliseringsråd – og til AUHs internationaliseringsråd.

Internationaliseringspuljen udgør årligt 3 mio. kr. Midlerne skal anvendes ud fra de kriterier, der er opstillet i vejledningen til Internationaliseringspuljen.


Det Frie Forskningsråd opslår 1 milliard kroner til banebrydende forskning
Rådet indkalder med Opslag E2016 og F2017 ansøgninger om bevillinger til banebrydende forskningsaktiviteter inden for alle videnskabelige hovedområder. 

Ansøgningsfrister til Sundhed og Sygdom er den 28.9.2016 (E2016) og den 29.3.2017 (F2017).


Peter Vedsted holder sin tiltrædelsesforelæsning som professor i innovative pa­tientforløb

Det sker torsdag den 1. september klokken 14.30 i Merete Barker auditoriet, Søauditoriet, bygning 1253-211 på Aarhus Universitet.

Tiltrædelsesforelæsningen har titlen ”Sammenhængende patientforløb – effek­ter og Fremtidig innovation”.

Peter Vedsteds professorat er en del af et udviklingssamarbejde mellem Uni­versitetsklinik for Innovative Patientforløb, RH Silkeborg, og Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Peter Vedsted blev tilknyttet som den første professor ved universitetsklinikken i Silkeborg 1. juni 2015. Efter forelæsningen er der reception.


Rosa og Asta Jensens Fond klar til endnu en uddeling
Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest mandag den 19. september 2016.


Ny forskningschef på Hospitalsenhed Midt
Lene Bastrup Jørgensen skal samle de mange tråde på Hospitalsenhed Midts forskningsområde. Samtidig bliver hun bindeled mellem Hospitalsenhed Midt og Aarhus Universitet.


Endeligt opslag fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond
Frist for ansøgning om forskningsstøtte er 15. september.
Du kan stadig nå at få hjælp fra Forskningsstøtteenheden til at kvalificere din ansøgning til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.


20 millioner kroner til uafhængig forskning på medicinområdet
Regionernes medicinpulje støtter forskningsprojekter, som lægemiddelindustrien ikke har økonomisk interesse i at finansiere.


Inddatering i PURE er forskerens pligt!
Alle forskere på Hospitalsenhed Midt er, via vores tilknytning til Institut for Klinisk Medicin, forpligtet til at inddatere publikationer og andre forskningsrelaterede aktiviteter i PURE.
Få hjælp og vejledning fra fagbiblioteket. 


Opslagene af forskningsmidler fra Folkesundhed i Midten i 2016 er nu offentliggjort
Folkesundhed i Midten forventes at have godt 4 mio. kr. til rådighed i 2016 til medfinansiering af forskning. Der ydes støtte til følgende:

A. Forskningsprojekter, som er praksisnære og anvendelsesorienterede
B. Udarbejdelse af protokol til ph.d.-forløb (Max. 100.000 kr. til dækning af lønudgifter til ansøgeren)
For begge typer formål gælder, at ansøgningsfristen er den 30. september 2016 kl. 12.00.


Kolesterolsænkende medicin mindsker risikoen for brist af en udposning på legemspulsåren
Blandt patienter med udposning på legemspulsåren i maven går det bedst for dem, der tager kolesterolsænkende medicin. Det dokumenterer læge Holger Wemmelund i et ph.d.-arbejde, han har udført på Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, i samarbejde med Aarhus Universitet.


Medietræningskursus for HE Midts forskere den 23. august
Hvornår er noget en god historie i medierne? Hvad skal du være opmærksom på, når du bliver ringet op af en journalist?  Og hvordan bliver du bedre til at udtale dig til medierne på en præcis og professionel måde?

Det er overskrifterne i Aarhus Universitets medietræningskursus for forskere – et kursus, som vi har fået mulighed for at udbyde gratis til forskningsaktive medarbejdere på HE Midt. 


Forsvar af PhD. på RH Viborg
Torsdag d. 9. juni 2016 forsvarer Holger Wemmelund sin PhD-afhandling med titlen: Abdominal Aortic Aneurysms: Pharmacoepidemiological studies.

Forsvaret starter kl. 15.30 og vil finde sted i lokale 21 og 22 (etage 3) på Regionshospitalet Viborg.
Efterfølgende er Karkirurgisk Forskningssektion vært ved en forfriskning.
Der bedes om en tilbagemelding via linket herunder senest den 26. maj, hvis man har lyst til at komme.
http://doodle.com/poll/edxk3wimi578ydwh


Omnibus
Omnibus udkommer ikke længere på print/pdf. Fremover kan du finde løbende nyheder på omnibus.au.dk. Eller du kan følge Omnibus på Facebook eller Twitter: @OmnibusAU.


Invitation til Ph.d.-forsvar: Studerende: Brian O. Kloster, Karkirurgisk afdeling
Titel: Induction and Treatment of Aortic Aneurysms in a Porcine model.

Beskrivelse: Udviklingen af en grisemodel med infrarenalt aorta aneurisme samt efterfølgende minimalt invasive laparoskopiske og thorakoskopiske interventioner på modellen mhp. behandling af potentielle endoleaks som alternativ til åben konvertering.
Vejlerere: Professor Jes S. Lindholt Viborg og Professor Lars Lund Odense
Bedømmelsesudvalg: Professor Michael J. Hasenkam Århus, Professor Niels Qvist Odense samt Professor Stefan Acosta Malmö.
Tid og Sted: Mandag d. 7/3-2016 kl. 14-16.30, Mødelokale 21-22, RH Viborg.


Omnibus nr. 1 2016
Omnibus er den officielle avis for ansatte og studerende ved Aarhus Universitet, og udgives med det formål at være et identitetsskabende, samlende og debatskabende medie.


Alle forskningsaktive på Hospitalsenhed Midt opfordres til at indsende abstract til præsentation på Forskningens Dag d.28. april kl.12-15.

Fristen for modtagelsen af abstracts er den 26. februar.
Læs "Call for Abstracts" 


Meld jeres aktiviteter til Åbent Hus på HE Midt i forbindelse med Forskningens Døgn 2016

Sidste frist for bidrag til det trykte program er den 4. marts. 


Midtnyt nr.1.2016: Fortæl om din forskning


Omnibus nr. 6 2015

Omnibus er den officielle avis for ansatte og studerende ved Aarhus Universitet, og udgives med det formål at være et identitetsskabende, samlende og debatskabende medie.


Udkast til program ved Forskningssyposium ved RM Præhospitalet d.21. januar 2016
Yderligere samt tilmeldingsinformation findes her  


3,1 millioner kroner til sundhedsforskning på HE Midt.

Seks forskere på HE Midt har modtaget forskningsstøtte fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.


Torsdag den 21. januar 2016 kl. 14-19 afholder Præhospitalet i Region Midtjylland det årlige Forskningssymposium.

Det endelige program er endnu ikke på plads, men for at sikre bredest mulig deltagelse, beder vi jer om allerede nu at reservere datoen. Evt. spørgsmål til arrangementet kan ske til: Ingunn.Riddervold@ph.rm.dk


Forskningsstøtteenheden holder Open Office d.2.12 i Viborg og d.14.12. i Silkeborg

 

Journal Club den 20. november kl.13:30 - 15:00 Lokale 23/24, RH Viborg 

 

Omnibus nr. 5 2015
Omnibus er den officielle avis for ansatte og studerende ved Aarhus Universitet, og udgives med det formål at være et identitetsskabende, samlende og debatskabende medie.

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond indkalder nu ansøgninger til puljen for korterevarende stipendier og seniorstipendier for efteråret 2015. 
Deadline for indsendelse af ansøgninger er: 15. oktober 2015 kl. 12.00.


Omnibus nr. 4 2015

Omnibus er den officielle avis for ansatte og studerende ved Aarhus Universitet, og udgives med det formål at være et identitetsskabende, samlende og debatskabende medie.

Regionernes Medicinpulje 2015 - ansøgningsfrist til Forskning den 12. oktober kl.12.00.

Igen i år opslås Regionernes Medicinpulje og i år sættes der fokus på personlig medicin og blodområdet. Puljens størrelse er 22 mio. kr. i 2015. 
Puljen kan ansøges her, hvor man også kan læse, hvilken type forskningsprojekter, medicinpuljen kan benyttes af:
http://www.regioner.dk/medicinsite/medicinpuljen
Der gøres opmærksom på, at det af ansøgningsmaterialet specifikt fremgår, at fælles regionale projekter vil blive prioriteret. I bedes ligeledes være opmærksomme på, at ansøgninger skal være underskrevet af hospitalsledelsen.
Derfor skal vi anmode om, at ansøgninger sendes til undertegnede inden den 12. oktober kl.12.00. Send venligst originaler med intern post. Husk afdelings-/centerledelsesunderskrift ved punkt 13 på ansøgningen.
Forskning sender ansøgninger videre til puljen inden den endelige frist, som er den 19. oktober 2015.

 

Rosa og Asta Jensens Fond klar til endnu en uddeling, ansøgningsfrist den 21. september.


Annoncering af Skolarstipendier fra Novo Nordisk, ansøgningsfrist den 23. september kl.16.
Læs opslaget på dansk eller engelsk. 


Forskningsbevillinger til Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi

Seniorforsker og antropolog Mette Terp Høybye har modtaget 110.000 kr. fra Det Regionale Internationaliseringsråd.
Ph.d.-studerende Janni Strøm har modtaget en bevilling fra Helsefonden på 300.000 kr.

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond
Fristen for at søge økonomisk støtte til forskningsprojekter og forskerstillinger er 15. sept. kl. 12.

 

Vikar for fundraiser (forskning) fra 1. juli indtil 31. maj 2016.
Barselsvikar for Carina Agerbo Rosenberg fra 1. juli indtil 31. maj 2016 er: Annemarie Etzerodt, som træffes løbende på mobil 3058 7776, email: ame@au.dk.


867.000 kroner til sundhedsforskning på HE Midt
HE Midts forskningspulje for 2015 støtter 13 forskningsprojekter med sammenlagt 867.250 kroner. Se hvad og hvem pengene er gået til - og hvor meget!

 

Ansøgningsrunde for tildeling af forskningsmidler 2015 - Folkesundhed i Midten. 
Ansøgningsfrist den 30. september 2015.
Folkesundhed i Midten yder støtte til Forskningsprojekter, som er praksisnære og anvendelsesorienterede og yder støtte til udarbejdelse af protokol til ph.d.-forløb.

Ældre forskningsnyheder.