PURE indberetning

 

Registrer dine publikationer og andre forskningsrelaterede aktiviteter i PURE.

 

Nye videnskabelige artikler fra Hospitalsenhed Midt. 

Se publikationslisten.  

JOURNAL CLUB 

Kommende møder i 2019:

 


Program annonceres ca 10 dage før mødet.

Hospitalsenhed Midt er kendetegnet ved at have en række aktive og inspirerende forskningsmiljøer. Hospitalsenhedens forskningsprofil og strategi findes her.

Hospitalsenheden har et forskningsråd, der blandt andet har til opgave at rådgive ledelsessystemet i forhold til satsningsområder og strategier for monofaglig og tværfaglig forskning, drøfte nuværende og fremtidig forskning samt fremme formidling af forskningsresultater internt og eksternt.


Årligt udkommer der en forskningsrapport med blandt andet oversigter over ansatte forskere, igangværende forsknings-projekter og publicerede artikler. 
For de forskningsinteresserede afholdes der desuden hvert år, en række kurser om forskningskommunikation samt et omkring fundraising. Kurserne annonceres på hjemmesiden samt via hospitalets nyhedsbrev.