Råd og vejledning til ansøgninger. Se Værktøjskasse til fondsansøgninger (fra forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet) og 
Skriv en succesfuld ansøgning  (Powerpoint præsentation fra forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet).

Hospitalsenhed Midts forskningspulje
Puljen er på 750.000 koner, som uddeles en gang om året.
Ansøgningsfrist er d. 16. april kl. 12.00
Ansøgningsskema
Retningslinje for uddeling af Hospitalsenhed Midts Forskningspulje
Derudover er der en del andre muligheder - både regionalt og nationalt. Nogle af disse kan ses nedenfor.

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 
Forskningsprojekter og forskerstillinger. Ansøgningsfrist er d. 14. september kl. 12.00
I Region Midtjylland kan man ansøge om støtte til alle former for projekter efter evaluering i udvalget. Projekter skal vise betragtelig medfinansiering andetsteds fra.
2018 Opslag for forskere i HE Midt kan ses her. 

En del af Forskningsfondens årlige budget afsættes til forskningsstipendier. Forskningsstipendierne ydes typisk til korterevarende finansiering af forskningsprojekter. Ansøgningsfrist er d. 13. april kl.12.00.
Yderligere oplysninger inkl. link til efond ansøgningssytemet kan ses her.

Innovationsfonden
Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder med viden og ideer, der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. Der investeres godt 600 mio. i Grand Solutions med fokus på forskning, udvikling og kommercialisering. Samarbejder mellem flere parter i et offentlig-privat partnerskab er den typiske konstellation. 

Forskningsmidler fra 'Folkesundhed i Midten'
Region Midtjylland har i samarbejde med kommunerne i regionen dannet samarbejdskonstruktionen ’Folkesundhed i Midten’ for i fællesskab at støtte forsknings- og udviklingsarbejdet i regionen.

Det Frie Forskningsråd.
Forskningsmidler fra Det Frie Forskningsråd - Styrelsen for Forskning og Innovation.

Midler fra AU til forskningsårstuderende kan søges her

Internationaliseringspuljen
Der uddeles 1.5 mio. kr. årligt til til hjælp til gennemførelsen af studieophold på udenlandske universitetshospitaler i en fastlagt periode. Ligeledes gives hjælp til medfinansiering af udenlandske fagpersoners kliniske studieophold i Region Midtjylland. 

Herudover er der lokale fonde, bl.a. "Rosa og Asta Jensens Fond" der administreres af  Hospitalsenhed Midt, og som annonceres lokalt.


ResearchFunding.Net.
Denne omfattende database er oprettet i 2010, den indeholder udførlige oplysninger om fonde og andre tilskudsmuligheder inden for forskningsstøtte. Databasen dækker alle fagområder, dog med hovedvægt på emner vedrørende sundhed/sygdom.
Basen er udarbejdet af Forskningsstøtteenheden v. Aarhus Universitet, hvor personlig vejledning kan erhverves fra vores Fundsraiser.
Personligt login fås ved tilmelding på: ResearchFunding.Net.

Legatbogen.dk
Legatbogen er et gratis register over alle fonde og legater i Danmark. Her kan man finde yderligere støtte.


Af andre større fonde kan nævnes:

Hjerteforeningen : Ansøgning til Hjerteforeningen 

Herudover er der en række større offentlige og private fonde, som udover AP Møllers Fonde kan findes via: Biosite-funding.