Har du registreret dit forskningsprojekt?

Registreringsskemaet forventes udfyldt for alle projekter, som foregår på hospitalet. 
Se også vejledning til registreringsskemaet.

I ethvert forskningsprojekt er der en række administrative forhold, som skal være på plads. Det er vigtigt for hospitalet, at der er overblik over, hvilke projekter, der er gang i, og i hvilken udstrækning, regler og forordninger overholdes. 

Registreringen anvendes til en løbende monitorering af forskningsaktiviteten, som med mellemrum skal indberettes til bl.a. regionen og til Danmarks Statistik. Monitoreringen skal også anvendes til opfølgende drøftelser med den enkelte afdelings-/centerledelse om omfanget af initiativer på forskningsområdet.

Se fuld version af Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ) 
De vigtigste ting er trukket frem i  PIXI udgaven af FAS retulativ.

De udfyldte registreringsskemaer udskrives eller gemmes som pdf og returneres via e-mail til forskning@midt.rm.dk