Ph.d.-gruppen for Sundhedsprofessionelle i HEM er et netværk bestående af forskere, forskerstuderende og centre med tilknytning til Hospitalsenhed Midt og samarbejdende videninstitutioner.

Netværkets formål er at:

  • At understøtte viden- og erfaringsdeling om professionsfaglig sundhedsforskning på tværs af matrikler i HE Midt og samarbejdende videninstitutioner
  • At understøtte lige ret og adgang til udviklingstilbud uanset ansættelsessted på HE Midt
  • At bidrage til HE Midts strategi for kompetenceudvikling
  • At synliggøre professionsrettet sundhedsfaglig forskning på HEM
  • At fremme sundhedsprofessionelles muligheder for karriereudvikling og gennemførsel af forskningsaktiviteter.

Netværkets aktiviteter

Aktiviteter på tværs af matriklerne

Aktiviteter i Silkeborg

Aktiviteter i Hammel

Aktiviteter i Viborg Forår 2020


Forum for Forskning og Udvikling (Kliniske specialister mm.)
Følgende tirsdage kl. 09.00 - 11.00 - Lokale 308 Bygning 8.Indgang M og N - Lilla trappe

Tirsdag den 18 februar
Tirsdag den 21 april
Tirsdag den 9 juni

Forum for Evidensbaseret praksis (Åbent for alle)
Følgende tirsdage kl. 14.00 - 16.00 - Lokale 312 Bygning 8.Indgang M og N - Lilla trappe

Tirsdag den 18 februar
Tirsdag den 21 april
Tirsdag den 9 juni

Præ-ph.d. & ph.d.-netværk (For forsknings-interesserede)
Følgende tirsdage kl. 12.30 - 13.45 - Køkkenet - CFKS - 6. etage Bygning 8.Indgang M og N. Orange trappe

Tirsdag den 18 februar
Tirsdag den 21 april
Tirsdag den 9 juni

Grafisk facilitering (Åbent for alle)
17. marts 2020 kl. 14-15.30 - Lokale: 102, stueetagen, Bygning 8.Indgang M og N -
Regionshospitalet Viborg, Toldbodgade 12 8800 Viborg

Hent program her

Årlig inspirationsdag (Åbent for alle)
I CFKS afholder vi inspirationsdag en gang om året. Her har alle sundhedsprofessionelle, ansat i VIA og HEM, med interesse for at udvikle sammenhæng mellem forskning, uddannelse og klinisk praksis mulighed deltage i oplæg og diskussioner indenfor et aktuelt emne.
Oplægsholdere vil være forskere og andre sundhedsprofessionelle med viden og erfaringer indenfor emnet.

Valg af årets emne afhænger bl.a. af ideer og ønsker fra medarbejdere i HEM og VIA.

Inspirationsdagen tilrettelægges af medarbejdere i CFKS, en repræsentant fra VIA og et medlem af FFU. Inspirationsdagen afholdes i 2. kvartal af året og annonceres her, samt på VIAs Studienet og HEM’s Intranet.

Sæt kryds i kalenderen 23 april 2020

Kontakt:
Anne Bendix, Forskningsansvarlig
T:+45 22 38 31 01
M: anne.b.andersen@viborg.rm.dk

Susanne Friis Søndergaard, Forskningssygeplejerske
T: +45 2130 7502
M: s.f.soendergaard@midt.rm.dk

Raymond Kolbæk, Centerleder
T: +45 23650968 / 87552225
M: raymond.kolbaek@midt.rm.dk


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer
{{comment.PostTitle}}
{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}