Ph.d.-gruppen for Sundhedsprofessionelle i HEM er et netværk bestående af forskere, forskningsstuderende og centre med tilknytning til Hospitalsenhed Midt og samarbejdende videninstitutioner.

Netværkets formål er at:

  • At understøtte viden- og erfaringsdeling om professionsfaglig sundhedsforskning på tværs af matrikler i HE Midt og samarbejdende videninstitutioner
  • At understøtte lige ret og adgang til udviklingstilbud uanset ansættelsessted på HE Midt
  • At bidrage til HE Midts strategi for kompetenceudvikling
  • At synliggøre professionsrettet sundhedsfaglig forskning på HEM
  • At fremme sundhedsprofessionelles muligheder for karriereudvikling og gennemførsel af forskningsaktiviteter.

Netværkets aktiviteter

Aktiviteter på tværs af matriklerne

Aktiviteter i Silkeborg

Aktiviteter i Hammel

Aktiviteter i Viborg/Skive Forår 2019

Center for Forskning i Klinisk Sygepleje (CFKS)

Masterclass

Der afholdes Masterclass "Nye tider-nye veje" den 05.02 kl. 9-14 i lokale 312 - Regionshospitalet Viborg.
Tilmelding til studentermedhjælper Simon Lauritsen senest 31. januar på siolau@rm.dk

Masterclassen fokuserer på, hvordan vi i fremtiden kan samarbejde omkring udvikling af og forskning i praksis.

10.00 - 10.15 Velkomst ved Raymond - kaffe og rundstykker

10.15 – 11.15 Brukermedvirkning i forskning – oplæg og diskussion Ph.d. studerende Susanne Stuhlfauth, Universitetet i Oslo, Institutt for Helse og Samfunn, Avdeling for Sykepleievitenskap fortæller om sit Ph.d. studie.

11.15 - 11.30 PAUSE

11.30 – 12.30 Sundhedsfagliges engagement i forskning og udvikling Forskningslektor Vibeke Lorentzen, Center for Forskning i Klinisk Sygepleje, HEM/VIA

12.30 - 12.45 Strække-ben pause

12.45 - 13.45 Fremtiden for forskning og udvikling i praksis
Fælles drøftelse og frokost
-Hvordan ønsker du at arbejde med udviklings- og forskningsbaseret praksis i fremtiden?
- Hvilken rolle ser du, at Center for Forskning i Klinisk Sygepleje har i denne sammenhæng?

13.45 – 14.00 Afslutning og præsentation af CFKS’ aktiviteter i foråret.

Program til Print 


Forum for Evidensbaseret Praksis

Vi løfter nu sløret for et nyt initiativ i CFKS. Vi kalder det FEP – Forum for Evidensbaseret Praksis.

Her kan alle med interesse for udvikling af sundhedsfaglig praksis være med til at kvalificere klinisk praksis gennem oplæg, litteratur, refleksion og diskussioner.

Forårets program byder på etiske perspektiver på klinisk praksis.

Vi mødes tre gange:

tirsdag 19. februar
tirsdag 9. april
tirsdag 4. juni

Alle gange fra kl. 14-16, Toldbodgade 12 (Den gamle sygeplejeskole) Bygning 8, lokale 308.

Vi håber du og dine kolleger har lyst til og mulighed for at deltage. Send gerne invitationen ud i jeres netværk.

Tilmelding ikke nødvendig, men vær opmærksom på at materialer udsendes pr. mail.

Program til Print

Vil du skrives på vores mailliste så skriv til Anne

Yderligere oplysninger hos  Anne Bendix Tlf: 22383101

Nyheder

Masterclass "Nye tider-Nye veje" den 5-2-2019 - Se program

Forum for Evidensbaseret Praksis - Program for foråret 2019 udkommet