SPSS:
Region Midtjylland har licens til statistikprogrammet SPSS. Alle kan henvende sig til Servicedesk, så installerer de programmet.

STATA:
Region Midtjylland har licens til STATA. Adgang opnås ved at oprette en sag på Servicedesk.
For at få adgang til STATA hjemmefra kræves en VPN adgang. VPN adgang oprettes ved henvendelse til Servicedesk. (Husk at oplyse afdelingens EAN-nummer, da der er en udgift forbundet med etablering af VPN).

Alle Ph.d. -studerende ved Århus Universitet lærer at bruge STATA på kurset "basal biostatistik".
Der findes også et introduktionskursus til STATA ved Ph.d.-skolen af nogle få dages varighed, der typisk ligger i februar og august/september.

STATTRANSFER
Region Midtjylland har licens til STAT/TRANSFER der kan anvendes til udveksling af data imellem Stata og andre programmer. Adgang opnås via Servicedesk.