Nedenfor kan alle stillinger og funktioner på HE midt samt tilhørende stillings- og funktionsbeskrivelser findes.

Endvidere kan en SAMLET OVERSIGT OVER ALLE STILLINGER OG FUNKTIONER PÅ HE MIDT FINDES HER. I oversigten ses endvidere status på udarbejdelse af fælles stillings- og funktionsbeskrivelser.

   

Administrativt personale samt administrative medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund (ansat i Administrationen):

   
Stillingsstruktur  Funktionsstruktur
   

Bioanalytikere:

   
Stillingsstruktur Funktionsstruktur
   

Diætister, økonomaer og ernæringsassistenter:

   
Stillingsstruktur Funktionsstruktur
   

Ergoterapeuter:

   
Stillingsstruktur Funktionsstruktur
   

Fysioterapeuter:

   
Stillingsstruktur Funktionsstruktur
   

Jordemødre:

   
Stillingsstruktur  Funktionsstruktur
   

Logopæder og audiologopæder:

   
Stillingsstruktur  Funktionsstruktur
   

Lægesekretærer:

   
 Stillingsstruktur  Funktionsstruktur
   

Overlæger:

   
Stillingsstruktur  Funktionsstruktur 
   

Psykologer og neuropsykologer:

   
Stillingsstruktur  Funktionsstruktur 
   

Servicepersonale:

   
Stillingsstruktur  Funktionsstruktur 
   

Socialrådgivere:

   
Stillingsstruktur Funktionsstruktur 
   

Sygeplejersker, radiografer, social- og sundhedsassistenter og neurofysiologiassistenter:

   
Stillingsstruktur Funktionsstruktur 
   

Tandlæger, tandplejere og klinik assistenter:

   
Stillingsstruktur  
   

Teknisk personale:

   
Stillingsstruktur Funktionsstruktur 
   

Yngre læger:

   
Stillingsstruktur Funktionsstruktur 
   

 

Tværgående funktioner

Der er på HE Midt en række tværgående funktioner, som ikke er faggruppe- eller afdelings-/centerspecifikke. Disse tværgående funktioner fremgår af nedenstående funktionsstruktur.

Herudover vil der være en række opgaver, som knytter sig til flere stillinger og afdelinger/centre på HE Midt. Som eksempel kan nævnes: Nøglepersoner, hygiejneansvarlige, skemalæggere og superbrugere.

Basisfunktioner

 

Fællestillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant

 

Koordinerende funktioner

 

Lokal arbejdsmiljøkoordinator

Kvalitetskoordinator