Stillingsstrukturen er en oversigt over stillinger som er tilknyttet en specifik faggruppe ved Hospitalsenhed Midt. 

En stilling er betegnelsen på den stilling, der skal opslåes eksternt med navns nævnelse. Når det giver mening, og i størst mulig omfang, anvendes de stilingsbetegnelser, der fremgår af overenskomsterne.

               

Ledelse

               
  • Ledende neuropsykolog
           

Organisatorisk ledelse under AL/CL niveau

  • Ledende psykolog
           

Organisatorisk ledelse under AL/CL niveau

               

Forskning og udvikling

               
  • Forsknings- og udviklingsansvarlig neuropsykolog
            Forudsætning er en ph.d. 
  • Ph.d. studerende psykolog/neuropsykolog
             
  • Studentermedhjælper
            Psykologistuderende. 
  • Projektpsykolog
           

Ofte i en tidsbegrænset stilling.

               

Uddannelse

               
             
               

Basisstillinger

               
  • Specialist i neuropsykologi
             
  • Neuropsykolog
             
  • Psykolog