Hospitalsenhed Midt blev dannet den 1. april 2011. Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter blev dengang samlet i én organisation med fælles hospitalsledelse.

Hospitalsenhed Midt er den næststørste af fem hospitalsenheder i Region Midtjylland. De fire hospitaler i Hospitalsenhed Midt beskæftiger tilsammen ca. 4.200 medarbejdere behandler årligt flere end 372.000 ambulante patienter og udskriver flere end 45.000 patienter efter indlæggelse.

De fleste patienter kommer fra Viborg, Silkeborg og Skive Kommuner. Til nogle bestemte undersøgelser og behandlinger kommer patienter fra hele Region Midtjylland eller hele den midt- og vestjyske del af regionen, mens Hammel Neurocenter og Vestdansk Center for Rygmarvsskade hjælper patienter fra hele Jylland og Fyn. Mange patienter vil også opleve, at en stadig større del af deres behandling udføres i fællesskab med andre hospitaler på tværs i Region Midtjylland.

De fire regionshospitaler i Hospitalsenhed Midt har et tæt samarbejde med kommuner og praktiserende læger. Der arbejdes kontinuerligt på at skabe bedst mulig sammenhæng i patienternes behandling, når de indlægges og udskrives.

For også i fremtiden at kunne yde patienterne den optimale undersøgelse, behandling, pleje og genoptræning er forskning og uddannelse højt prioriteret. Sideløbende med det daglige arbejde i afdelinger og centre forskes der mere og mere bl.a. i samarbejde med Aarhus Universitet. Hospitalsenhed Midt har et tæt samarbejde med Forskningscenter Foulum om forsøgs- og øvefaciliteter.

Hospitalsenhed Midt er med sine fire hospitaler også en stor uddannelsesinstitution. Der er til stadighed flere hundrede elever og studerende - både inden for sundhedsfagene og andre erhverv.