Der er betalingsparkering med kontrol på alle p-pladser ved Regionshospitalet Silkeborg - både i og uden for p-huset. Betalingsordningen gælder døgnet rundt - alle dage, også weekend og helligdage.

Prisen er pr. 1. januar 2017 62 kroner pr. døgn (regnet fra døgnets begyndelse) - eller 11 kroner pr. påbegyndt time. 
Betaling kan ske med mønter eller betalingskort i en betalingsautomat. Er du usikker på, hvor længe du skal parkere, anbefaler vi, at du bruger betalingskort frem for mønter, så du ikke risikerer at få en p-afgift (som pr. 1. januar 2017 er 607 kroner). Skilte viser vej til den nærmeste betalingsautomat. Her er der brugsvejledning på en stander.

Det er Apcoa Parking/Europark, der står for betalingsparkeringen - herunder kontrol og opkrævning af p-afgifter. Alle spørgsmål, kommentarer eller klager bedes rettet til Apcoa Parking, Lanciavej 1A, 7100 Vejle, telefon 70 231 331 eller e-mail info@apcoa.dk.
Se også den detaljerede vejledning om parkering på skiltene i området.

Tidsbegrænsning er der kun på ganske få p-pladser. Det fremgår af skiltene. Ved hovedindgangen er der mulighed for korttidsparkering uden betaling (højst 30 minutter - husk p-skive). Her kan pårørende stille bilen midlertidigt for at følge patienten til sit bestemmelsessted på hospitalet.

Der er handikap-parkeringspladser både i og uden for p-huset. Handikap-parkeringspladserne kan kun bruges med gyldigt handikapskilt synligt bag forruden. Et gyldigt handikapskilt synligt bag forruden giver adgang til gratis parkering - både på handikap-parkeringspladser og øvrige p-pladser, der ikke er reserveret til andet formål. Parkerer du med handikapskilt på en tidsbegrænset p-plads, skal du overholde tidsbegrænsningen og huske at stille p-skiven.

Motorcykler skal indtil videre stilles på bil-parkeringsplads. MC parkeres gratis.
Cykler og knallerter henvises til cykelparkering. Cykler og knallerter parkeres gratis.

P-huset er for alle: Patienter, personale, pårørende og øvrige med ærinde på hospitalet. P-huset er ikke forsynet med el-ladestander.

Kontakt

Regionshospitalet Silkeborg
Falkevej 1-3
8600 Silkeborg

 Tlf. 7841 5000

 post@midt.rm.dk

 Rutevejledning

Hvor finder jeg...?

Akutklinik – bygning 5

Blodbank – Århusvej 17 
Blodprøvetagning – bygning 5, indgang A
Centraldepotet – bygning 12 
Centralkøkken – bygning 7 

Dagkirurgisk Afsnit - bygning 2, indgang B
Dexa-scanner – bygning 15, indgang G

Endokrinologisk Ambulatorium – bygning 15, indgang G 

Forskningsenhed for sygemeldte - bygning 8, indgang M 
Forsyningsafdelingen – bygning 12 
Fysio- og Ergoterapien – bygning 4, indgang A 

Gigtambulatoriet - bygning 6, indgang D (A, handicapvenlig) 
Gymnastiksal – bygning 8, indgang L 
Gynækologisk Ambulatorium – bygning 1, indgang 0 

Hjerteambulatoriet - bygning 6, indgang D (A, handicapvenlig) 

Idrætsklinikken - bygning 9, indgang K
Intensiv Afsnit - bygning 2, indgang A 
It-afdeling (Mobil Team) – bygning 10 

Jordemoderkonsultationer – bygning 1, indgang 0 

Kantine – bygning 7 
Kapel – bygning 14 
Kiosk og café - bygning 2, indgang A 
Klinik for Mave- og Infektionssygdomme – bygning 2, indgang A 
Klinik for Hjertegenoptræning - bygning 3, indgang A
Klinik for Lyskebrok - bygning 15, indgang G
Klinik for Multisygdom og Polyfarmaci – bygning 3, indgang A
Klinik for Tværfaglig Udredning – bygning 3, indgang A
Klinik for Ældresygdomme – bygning 3, indgang A
Klinisk Biokemisk Afsnit – bygning 5, indgang A
Klinisk diætist - bygning 15, indgang G

Lungeambulatorium – bygning 2, indgang A 
Lægekontorer – bygning 6, indgang D 
Lægevagt - bygning 5, indgang A 

Medicinsk Afsnit M1– bygning 5, indgang A 
Medicinske afsnit M2 og M3 - bygning 3, indgang A
medicinsk Klinik - bygning 3, indgang A
Mødelokale 1 – bygning 10 
Mødelokale 2 – bygning 8, indgang M 
Mødelokale 4 - bygning 10 
Mødelokale 5 – bygning 7 (Kantinen) 
Mødelokale 6 – Aarhusvej 17 
Mødelokale 8 - Vibevej 8 

Operationsafsnittet - bygning 2, indgang A 
Opvågningen - bygning 2, indgang B 
Ortopædkirurgisk Ambulatorium - bygning 3, indgang A 
Ortopædkirurgisk Klinik - bygning 6, indgang D 
Ortopædkirurgisk Sengeafsnit (K1) – bygning 5, indgang A 
Ortopædkirurgisk Sengeafsnit (K2) - bygning 3, indgang A 

Palliativt Team - Vibevej 8 
Parkeringskælder - bygning 1 
Patienthotellet - bygning 1, indgang A 
Projektsygeplejersker - bygning 3, indgang A 
Psykiatriens hus - bygning 17, indgang H 

Radiologisk Afsnit (Røntgen) – bygning 6, indgange D, E (A, handicapvenlig) 
Regionsrygcenter – Medicinsk Enhed – bygning 8, indgang L
Reumatologisk Ambulatorium (Gigtambulatoriet) - bygning 6, indgange D, A (handicapvenlig)

Scanning af gravide - bygning 1, indgang 0
Socialrådgiver – bygning 15, indgang G 
Sterilisation, mandlig - bygning 6, indgang D 
Sundheds-It – bygning 9, indgang K
Søvnklinik – bygning 6, indgang D (A, handicapvenlig) 

Teknisk Afdeling (TA) – bygning 12 

Variceklinik - bygning 15, indgang G 

Øjenklinik – bygning 6, indgang D (A, handicapvenlig)