Kontakt

Regionshospitalet Silkeborg
Falkevej 1-3
8600 Silkeborg

 7841 5000
 post@midt.rm.dk

Parkeringsoplysninger

Der er betalingsparkering med kontrol på alle p-pladser ved Regionshospitalet Silkeborg - både i og uden for p-huset. Betalingsordningen gælder døgnet rundt - alle dage, også weekend og helligdage.

Prisen er pr. 1. januar 2017 62 kroner pr. døgn (regnet fra døgnets begyndelse) - eller 11 kroner pr. påbegyndt time. 
Betaling kan ske med mønter eller betalingskort i en betalingsautomat. Er du usikker på, hvor længe du skal parkere, anbefaler vi, at du bruger betalingskort frem for mønter, så du ikke risikerer at få en p-afgift (som pr. 1. januar 2017 er 607 kroner). Skilte viser vej til den nærmeste betalingsautomat. Her er der brugsvejledning på en stander.

Det er Apcoa Parking/Europark, der står for betalingsparkeringen - herunder kontrol og opkrævning af p-afgifter. Alle spørgsmål, kommentarer eller klager bedes rettet til Apcoa Parking, Lanciavej 1A, 7100 Vejle, telefon 70 231 331 eller e-mail info@apcoa.dk.
Se også den detaljerede vejledning om parkering på skiltene i området.

Tidsbegrænsning er der kun på ganske få p-pladser. Det fremgår af skiltene. Ved hovedindgangen er der mulighed for korttidsparkering uden betaling (højst 30 minutter - husk p-skive). Her kan pårørende stille bilen midlertidigt for at følge patienten til sit bestemmelsessted på hospitalet.

Der er handikap-parkeringspladser både i og uden for p-huset. Handikap-parkeringspladserne kan kun bruges med gyldigt handikapskilt synligt bag forruden. Et gyldigt handikapskilt synligt bag forruden giver adgang til gratis parkering - både på handikap-parkeringspladser og øvrige p-pladser, der ikke er reserveret til andet formål. Parkerer du med handikapskilt på en tidsbegrænset p-plads, skal du overholde tidsbegrænsningen og huske at stille p-skiven.

Motorcykler skal indtil videre stilles på bil-parkeringsplads. MC parkeres gratis.
Cykler og knallerter henvises til cykelparkering. Cykler og knallerter parkeres gratis.

P-huset er for alle: Patienter, personale, pårørende og øvrige med ærinde på hospitalet. P-huset er ikke forsynet med el-ladestander.

Hvor finder jeg...?

A

Akutklinik – bygning 5

B

Blodbank – Århusvej 17

Blodprøver og Biokemi – bygning 5, indgang A

D

Dagkirurgisk Afsnit - bygning 2, indgang B

Dexa-scanner – bygning 15, indgang G

E

Endokrinologisk Ambulatorium – bygning 15, indgang G

F

Forskningsenhed for sygemeldte - bygning 8, indgang M Forsyningsafdelingen – bygning 12

Fysio- og Ergoterapien – bygning 4, indgang A

G

Gigtambulatoriet - bygning 6, indgang D (A, handicap-

venlig)

Gymnastiksal – bygning 8, indgang L

H

Hjerteambulatoriet - bygning 6, indgang D (A, handicapvenlig)

I

Idrætsklinikken - bygning 9, indgang K

Intensiv Afsnit – indgang A, henvendelse i informationen

/ fra P-hus, niveau 8, via gangbro, følg skiltning.

It-afdeling (Mobil Team) – bygning 10

J

Jordemoderklinikken – bygning 1, indgang 0

K

Kantine – bygning 7

Kapel – bygning 14

Kiosk og café - bygning 2, indgang A

Klinik for Lyskebrok, bygning 15, indgang G

Klinik for Mave- og Infektionssygdomme – bygning 2,

indgang A

Klinik for Hjertegenoptræning - bygning 3, indgang A

Klinik for Lungesygdomme - bygning 3, indgang A

Klinik for Multisygdom og Polyfarmaci – bygning 3,

indgang A

Klinik for Tværfaglig Udredning – bygning 3, indgang A

Klinik for Ældresygdomme – bygning 3, indgang A

Klinisk diætist - bygning 15, indgang G

Kvindeklinikken– bygning 1, indgang 0

L

Lægekontorer – bygning 6, indgang D

Lægevagt - bygning 5, indgang A

M

Medicinsk Afsnit M1– bygning 5, indgang A

Medicinske afsnit M2 og M3 - bygning 3, indgang A

Medicinsk Klinik - bygning 3, indgang A

Mødelokale 1 – bygning 10

Mødelokale 2 – bygning 8, indgang M

Mødelokale 4 - bygning 10

Mødelokale 5 – bygning 7 (Kantinen)

Mødelokale 6 – Aarhusvej 17

Mødelokale 8 - Vibevej 8

O

Operationsafsnittet - bygning 2, indgang A

Opvågningen - bygning 2, indgang B

Ortopædkirurgisk Ambulatorium - bygning 3, indgang A

Ortopædkirurgisk Klinik - bygning 6, indgang D

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit (K) - bygning 3, indgang A

P

Palliativt Team - Vibevej 8

Parkeringskælder - bygning 1

Patienthotellet - bygning 1, indgang A

Projektsygeplejersker - bygning 3, indgang A

Psykiatriens hus - bygning 17, indgang H

R

Radiologisk Afsnit (Røntgen) – bygning 6, indgange D,

E (A, handicapvenlig)

Regionsrygcenter – Medicinsk Enhed – bygning 8,

indgang L

Reumatologisk Ambulatorium (se Gigtambulatoriet)

S

Scanning af gravide - bygning 1, indgang 0

Servicecentret – bygning 12

Skulder Ambulatoriet bygning 9 indgang K

Smerteklinikken bygning 2 niveau 1, indgang A

Socialrådgiver – bygning 15, indgang G

Sterilisation, mandlig - bygning 6, indgang D

Sundheds-It – bygning 9, indgang K

Søvnklinik – bygning 6, indgang D (A, handicapvenlig)

V

Variceklinik - bygning 15, indgang G

Vareforsyning – bygning 12

Ø

Øjenklinik – bygning 6, indgang D (A, handicapvenlig)