Afsnit og klinikker

Afsnit og klinikker Adresse Parkering Indgang Plan

Akutklinik

Kompagnigade 9

P4, P6

Plan 1

Arbejdsmedicinsk ambulatorium

Resenvej 25

P1

Plan 3

Blodprøver

Kompagnigade 9

P4

Plan 1

Fertilitetsklinik

Resenvej 25

P1

Plan 1

Hjerteklinik

Resenvej 25

P1, P7

Plan 2

Jordmoderkonsultation

Kompagnigade 3

P4

Plan 0

Klinik for diabetes og hormonsygdomme

Resenvej 25

P1

Plan 2

Klinik for ernæring

Resenvej 25

P1

Plan 2

Klinik for lindrende behandling (palliativt team)

Resenvej 25

P1

Plan 2

Klinik for lungesygdomme

Resenvej 25

P7

Plan 1

Neurorehabilitering

Resenvej 25

P1, P2

Plan 2, 3, 5

Røntgen og skanning

Kompagnigade 9

P4

Plan 2