Oversigtskort, parkering og rutevejledning

 

Viborg Kommune ændrer netop nu vejforholdene omkring hospitalet. Vær derfor opmærksom på ændret tilkørsel til vores nye p-hus og følg skiltene i området. Parkering er uden tidsbegrænsning, medmindre andet er anført. 

Hovedindgang

Heibergs Allé 4

Afsnit for Lungesygdomme M13-2 – plan 13
Akutafsnit 1 – plan 2
Akutafsnit 2 – plan 4
Ambulatorium for Blodsygdomme – plan 12
Amb. for Mave- og Tarmsygdomme M12 – plan 12
Ambulatorium for Nyresygdomme M22 – plan 2
Operation og Intensiv - plan 5
Blodbank - plan 4
Blodprøvetagning – plan 4
Brystklinik – plan 3
Børn og Unge (alle afsnit og klinikker) - plan 6
Dagkirurgi - plan 5
Dagklinik for Brystkirurgi – plan 7
Dermatologisk Ambulatorium - plan 4
Dialyseafsnit - plan 6
Fysiologisk Klinik – plan 3
Fysio- og ergoterapi - plan 3
Fødeafsnittet - plan 5
Hjerteklinik - plan 6
Hjerteafsnit - plan 7
Høreklinikken - plan 5
Information – plan 3 (ved hovedindgangen)
Intensiv - plan 5
Karkirurgisk Afsnit – plan 8
Karkirurgisk Klinik - plan 3
Klinik for Vandladningsproblemer – plan 7
Kvindeklinikken - plan 8
Kvindeklinikken, ambulant kirurgi – plan 7
Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit – plan 11
Mave- og Tarmkirurgisk Klinik – plan 11
Medicinsk Dagklinik – plan 12
Medicinsk Sengeafsnit M12 - plan 12
Mødelokale 21-22-23 & 24 - plan 3
Neurologisk Sengeafsnit N09 - plan 9
Neurologisk Ambulatorium - plan 9
Neurofysiologisk Klinik - plan 9
Opvågning - plan 5
Ortopædkirurgisk Klinik - plan 3
Ortopædkirurgisk Afsnit - plan 10
Patienthotellet – vandret elevator fra hospitalet - plan 4
Patienttransport - plan 3
Reumatologisk Ambulatorium - plan 4
Røntgen og Skanning – plan 3
Skadestue - plan 2
Sårcenter - plan 4
Urinvejskirurgisk Klinik - plan 11
Urinvejskirurgisk Afsnit - plan 8
Øjenklinikken - plan 3

Administrationen - hospitalsledelsen

Heibergs Allé 6/Heibergs Allé 2/Toldbodgade 12 (den tidligere sygeplejeskole)

Brystkræftscreeningen i Viborg

Toldbodgade 12 (den tidligere sygeplejeskole)

Endokrinologisk Ambulatorium

Søndersøparken 14

Hukommelsesklinikken og Søvnklinikken

Toldbodgade 12 (den tidligere sygeplejeskole)

Jordemoderklinikken

Toldbodgade 12 (den tidligere sygeplejeskole)

Kapel

Toldbodgade 4

Patienthotellet

Lille Sct. Mikkels Gade 2B. Vandret elevator fra hospitalet, etage 4

Afdeling for Regional Specialtandpleje

Søndersøparken 14

Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Søndersøparken 11-13