Oversigtskort, parkering og rutevejledning

 

OBS! Gangbroen mellem hospitalet og det nye p-hus (indkørsel fra Banevejen) er lukket fra maj til august 2018. Patienter og pårørende - og særligt gangbesværede og kørestolsbrugere - kan med fordel parkere i p-kælderen med indkørsel fra Heibergs Allé. Herfra er der elevator og direkte adgang til hospitalet.

Parkering er uden tidsbegrænsning, medmindre andet er anført. 

Hovedindgang

Heibergs Allé 4

Akutafsnit 1 – plan 2
Akutafsnit 2 – plan 4
Apopleksi-Team - plan 9
Operation og Intensiv - plan 5
Blodbank - plan 4
Blodprøvetagning – plan 4
Brystklinik – plan 3
Børn og Unge (alle afsnit og klinikker) - plan 6
Dagkirurgi - plan 5
Dagklinik for Brystkirurgi – plan 7
Dialyse - plan 6
Epilepsiklinik - plan 9
Fysiologisk Klinik – plan 3
Fysio- og ergoterapi - plan 3
Fødeafsnittet - plan 5
Hjerteklinik - plan 6
Hjerteafsnit - plan 7
Høreklinikken - plan 5
Information – plan 3 (ved hovedindgangen)
Intensiv - plan 5
Karkirurgisk Afsnit – plan 8
Karkirurgisk Klinik - plan 4
Klinik for Blodsygdomme - plan 12
Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme - plan 3 – via glasgangen ved nordelevatorerne
Klinik for Hudsygdomme - plan 4
Klinik for Infektionssygdomme - plan 12
Klinik for Karsygdomme i Hjernen - plan 9
Klinik for Mave-Tarmsygdomme - plan 12
Klinik for Nerve- og Muskelsygdomme
Klinik for Nyresygdomme - plan 2
Klinik for Vandladningsproblemer – plan 7
Kvindeklinikken - plan 8
Kvindeklinikken, ambulant kirurgi – plan 7
Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit – plan 11
Mave- og Tarmkirurgisk Klinik – plan 11
Medicinsk Afsnit 1 - plan 12
Medicinsk Afsnit 2 - plan 13
Medicinsk Dagklinik – plan 12
Mødelokale 21-22-23 & 24 - plan 3
Neurologisk Afsnit - plan 9
Neurologisk Akutklinik - plan 9
Neurologisk Klinik - plan 9
Neurofysiologisk Klinik - plan 9
Opvågning - plan 5
Ortopædkirurgisk Klinik - plan 3
Ortopædkirurgisk Afsnit - plan 10
Patienthotellet – vandret elevator fra hospitalet - plan 4
Patienttransport - plan 3
Røntgen og Skanning – plan 3
Skadestue - plan 2
Skopi-klinik - plan 5
Spasticitetsklinik - plan 9
Sårcenter - plan 4
Tumorklinik (Neurologi) - plan 9
Urinvejskirurgisk Klinik - plan 11
Urinvejskirurgisk Afsnit - plan 8
Øjenklinikken - plan 3

Administrationen - hospitalsledelsen

Heibergs Allé 6/Heibergs Allé 2/Toldbodgade 12 (den tidligere sygeplejeskole)

Brystkræftscreeningen i Viborg

Toldbodgade 12 (den tidligere sygeplejeskole)

Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme

Søndersøparken 14

Hovedpineklinik, Hukommelsesklinik, Klinik for Bevægeforstyrrelser, Skleroseklinik, Søvnklinik,

Toldbodgade 12 (den tidligere sygeplejeskole)

Jordemoderklinikken

Toldbodgade 12 (den tidligere sygeplejeskole)

Kapel

Toldbodgade 4

Patienthotellet

Lille Sct. Mikkels Gade 2B. Vandret elevator fra hospitalet, etage 4

Afdeling for Regional Specialtandpleje

Søndersøparken 14

Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Søndersøparken 11-13