Oversigtskort, parkering og rutevejledning

 

Parkering er uden tidsbegrænsning, medmindre andet er anført. Enkelte pladser kan være reserveret til fx bloddonorer og vagtlæger. Det fremgår af skiltningen.

Hovedindgang

Heibergs Allé 4

Afsnit for Lungesygdomme M13-2 – plan 13
Akutafsnit 1 – plan 2
Akutafsnit 2 – plan 4
Ambulatorium for Blodsygdomme – plan 12
Ambulat. for Mave- og Tarmsygdomme M12 – plan 12
Ambulatorium for Nyresygdomme M22 – plan 2
Anæstesi- og Operationsafdelingen - plan 5
Blodbank - plan 4
Blodprøvetagning – plan 4
Brystklinik/Mammacenter – plan 3
Børn og Unge (alle afsnit og klinikker) - plan 6
Dagkirurgisk Afsnit - plan 5
Dermatologisk Ambulatorium - plan 4
Dialyseafsnit - plan 6
Fysiologisk Klinik – plan 3
Fysio- og ergoterapi - plan 3
Fødeafsnittet - plan 5
Hjertemedicinsk Ambulatorium - plan 6
Hjertemedicinsk Sengeafsnit - plan 7
Høreklinikken - plan 5
Intensivt Afsnit - plan 5
Information – plan 3 (ved hovedindgangen)
Karkirurgsik Ambulatorium - plan 3
Karkirurgisk Sengeafsnit V08 - plan 8
Kirurgisk Sengeafsnit K11-1 - plan 11
Kirurgisk Ambulatorium - plan 11
Klinik for Vandladningsproblemer – plan 7
Kvindeklinikken - plan 8
Kvindeklinikken, ambulant kirurgi – plan 7
Mammacenter/Brystklinik - plan 3
Mammakirurgisk Afsnit K05 – plan 7
Medicinsk Sengeafsnit M12 - plan 12
Mødelokale 21-22-23 & 24 - plan 3
Neurologisk Sengeafsnit N09 - plan 9
Neurologisk Ambulatorium - plan 9
Neurofysiologisk Klinik - plan 9
Opvågningsafsnittet - plan 5
Ortopædkirurgisk Ambulatorium - plan 3
Ortopædkirurgisk Sengeafsnit - plan 10
Patienthotellet – vandret elevator fra hospitalet, plan 4
Patienttransport - plan 3
Reumatologisk Ambulatorium - plan 4
Røntgen og Skanning – plan 3
Skadestuen - plan 2
Sårcenteret - plan 4
Urinvejskirurgisk Klinik - plan 11
Urinvejskirurgisk Afsnit - plan 8
Øjenklinikken - plan 3

Administrationen - hospitalsledelsen

Heibergs Allé 6/Heibergs Allé 2/Toldbodgade 12 (den tidligere sygeplejeskole)

Brystkræftscreeningen i Viborg

Toldbodgade 12 (den tidligere sygeplejeskole)

Endokrinologisk Ambulatorium

Søndersøparken 14

Hukommelsesklinikken og Søvnklinikken

Toldbodgade 12 (den tidligere sygeplejeskole)

Jordemoderklinikken

Toldbodgade 12 (den tidligere sygeplejeskole)

Kapellet

Toldbodgade 4

Patienthotellet

Lille Sct. Mikkels Gade 2B. Vandret elevator fra hospitalet, etage 4

Afdeling for Regional Specialtandpleje

Søndersøparken 14

Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Søndersøparken 11-13