Oversigtskort, parkering og rutevejledning

 

Parkering er uden tidsbegrænsning, medmindre andet er anført. Enkelte pladser kan være reserveret til fx bloddonorer og vagtlæger. Det fremgår af skiltningen.

Hovedindgang

Heibergs Allé 4

Afsnit for Lungesygdomme M13-2 – etage 13
Akutafsnit 1 – etage 2
Akutafsnit 2 – etage 4
Ambulatorium for Blodsygdomme – etage 12
Ambulat. for Mave- og Tarmsygdomme M12 – etage 12
Ambulatorium for Nyresygdomme M22 – etage 2
Anæstesi- og Operationsafdelingen - etage 5
Billeddiagnostisk Afdeling - etage 3
Blodbank - etage 4
Børn og Unge (alle afsnit og klinikker) - etage 6
Dagkirurgisk Afsnit - etage 5
Dermatologisk Ambulatorium - etage 4
Dialyseafsnit - etage 6
Fysio- og ergoterapi - etage 3
Fødeafsnittet - etage 5
Hjertemedicisk Ambulatorium - etage 6
Hjertemedicinsk Sengeafsnit - etage 7
Høreklinikken - etage 5
Intensivt Afsnit - etage 5
Karkirurgsik Ambulatorium - etage 3
Karkirurgisk Sengeafsnit V08 - etage 8
Kirurgisk Sengeafsnit K11-1 - etage 11
Kirurgisk Ambulatorium - etage 11
Klinik for Vandladningsproblemer – etage 7
Klinisk Biokemisk Afdeling - etage 4
Klinisk Fysiologisk Afdeling - etage 3
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Viborg-Afsnit - etage 4
Kvindeklinikken - etage 8
Kvindeklinikken, ambulant kirurgi – etage 7
Mammacenter - etage 3
Mammakirurgisk Afsnit K05 – etage 7
Medicinsk Sengeafsnit M12 - etage 12
Mødelokale 21-22-23 & 24 - etage 3
Neurologisk Sengeafsnit N09 - etage 9
Neurologisk Ambulatorium - etage 9
Neurofysiologisk Klinik - etage 9
Opvågningsafsnittet - etage 5
Ortopædkirurgisk Ambulatorium - etage 3
Ortopædkirurgisk Sengeafsnit - etage 10
Patienthotellet – vandret elevator fra hospitalet, etage 4
Patienttransport - etage 3
Reumatologisk Ambulatorium - etage 4
Skadestuen - etage 2
Sårcenteret - etage 4
Urinvejskirurgisk Klinik - etage 11
Urinvejskirurgisk Afsnit - etage 8
Øjenklinikken - etage 3

Administrationen - hospitalsledelsen

Heibergs Allé 6

Brystkræftscreening Viborg

Toldbodgade 12 (den tidligere sygeplejeskole)

Endokrinologisk Ambulatorium

Søndersøparken 14

Hukommelsesklinikken og Søvnklinikken

Toldbodgade 12 (den tidligere sygeplejeskole)

Jordemoderklinikken

Toldbodgade 12 (den tidligere sygeplejeskole)

Kapellet

Toldbodgade 4

Patienthotellet

Lille Sct. Mikkels Gade 2B. Vandret elevator fra hospitalet, etage 4

Afdeling for Regional Specialtandpleje

Søndersøparken 14

Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Søndersøparken 11-13