Oversigtskort, parkering og rutevejledning

 

Parkering er uden tidsbegrænsning, medmindre andet er anført. Enkelte pladser kan være reserveret til fx bloddonorer og vagtlæger. Det fremgår af skiltningen.

Hovedindgang

Heibergs Allé 4

Administrationen og hospitalsledelsen - etage 3
Ambulatoriet for Blodsygdomme - etage 12
Ambulatoriet for Mave-Tarmsygdomme - etage 12
Ambulatoriet for Nyresygdomme - etage 2
Anæstesi/Operationsafdelingen - etage 5 
Billeddiagnostisk Afdeling - etage 3 
Blodbank - etage 4 
Børn og Unge (tidl. Børneeafdelingen) - etage 6 
Dagkirurgisk Afsnit - etage 5 
Dermatologisk Ambulatorium - etage 4 
Dialyseafsnit - etage 6
Fysio- og ergoterapi - etage 3
Fødeafsnittet - etage 5
Hjertemedicisk Ambulatorium - etage 6
Hjertemedicinsk Sengeafsnit - etage 7
Høreklinikken - etage 5
Intensiv - etage 5
Karkirurgsik Ambulatorium - etage 3
Karkirurgisk Sengeafsnit - etage 8 
Kirurgisk Afdeling Sengeafsnit K11-1 - etage 11 
Kirurgisk Ambulatorium - etage 11
Klinik for Vandladningsproblemer - etage 7
Klinisk Biokemisk Afdeling - etage 4 
Klinisk Fysiologisk Afdeling - etage 3 
Klinisk Immunologisk Afdeling - etage 4 
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Midt-Vest - etage 4 
Kvindeklinikken - etage 8
Lungemedicinsk Sengeafsnit - etage 13 
Mammacenter - etage 3 
Medicinsk Sengeafsnit M12 - etage 12 
Mødelokale 21-22-23 & 24 - etage 3
Neurologisk Sengeafsnit N09 - etage 9 
Neurologisk Ambulatorium N19 - etage 9 
Neurofysiologisk Ambulatorium - etage 9 
Neurokirurgisk Ambulatorium - etage 3 
Opvågning - etage 5 
Ortopædkirurgisk Ambulatorium - etage 3
Ortopædkirurgisk Afsnit - etage 10
Ortopædkirurgisk Sengeafsnit - etage 10 
Patienthotellet - etage 4
Patienttransport - etage 3 
Reumatologisk Aambulatorium - etage 4 
Skadestuen - etage 2 
Sårcenteret - etage 4
Urinvejskirurgisk Afsnit - etage 8 
Urinvejskirurgisk Klinik - etage 11
Øjenklinikken - etage 3 
Øre-, Næse-, Halsambulatoriet - etage 5

Brystkræft-screening

Sct. Jørgens Vej 11

Endokrinologisk Ambulatorium

Søndersøparken 14

Hukommelsesklinikken og Søvnklinikken

Toldbodgade 12

Jordemoderklinikken

Dumpen 5B, 2. sal

Patienthotellet

Lille Sct. Mikkels Gade 2B

Regional Specialtandpleje

Søndersøparken 14

Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Søndersøparken 11-13