Det overordnede ansvar for ledelsen af Hospitalsenhed Midt er placeret hos en hospitalsledelse på tre personer.

Hospitalsledelsen refererer til regionens direktion (sundhedsdirektøren), som - med støtte af Sundhedsstaben - har den overordnede ledelsesopgave af sundhedsområdet i Region Midtjylland. Den øverste, politiske ledelse ligger hos Regionsrådet.

Hospitalsenheden er organiseret i en række afdelinger og stabe, der alle har en ansvarlig afdelingsledelse.

Thomas Balle Kristensen

Portrætbillede af Thomas Balle Kristensen 
Konstitueret Hospitalsdirektør

Tlf. +45 7844 1002

e-mail

Claus Brøckner Nielsen

Portrætbillede af Claus Brøckner Nielsen 
Lægefaglig direktør

Tlf. +45 7844 1003

e-mail

Vakant

Sygeplejefaglig direktør
Tlf. +45 7844 1004
e-mail

Kontakt

Hospitalsenhed Midt

Heibergs Allé 4
8800 Viborg

 Sikker e-mail

Send sikker e-mail til vores hovedpostkasse.

(åbner borger.dk hvor du skal logge ind med nemID)