Det overordnede ansvar for ledelsen af Hospitalsenhed Midt er placeret hos en hospitalsledelse på tre personer.

Hospitalsledelsen refererer til regionens direktion (sundhedsdirektøren), som - med støtte af Sundhedsstaben - har den overordnede ledelsesopgave af sundhedsområdet i Region Midtjylland. Den øverste, politiske ledelse ligger hos Regionsrådet.

Hospitalsenheden er organiseret i en række afdelinger og stabe, der alle har en ansvarlig afdelingsledelse.

Lars Dahl Pedersen

Hospitalsdirektør
Tlf. +45 7844 1002
e-mail

Tove Kristensen

Sygeplejefaglig direktør
Tlf. +45 7844 1004
e-mail

Michael Braüner Schmidt

Lægefaglig direktør
Tlf. +45 7844 1103
e-mail